Bra satsning på tidningen
n Undertecknad ser med stort intresse på Norra Skånes planer att förstärka redaktionen med två journalister.
Det tycks vara en bra och nödvändig idé att tredje statsmakten stärker sina resurser i Hässleholms kommun. Som undertecknad ser det har vi sedan länge ett demokratiunderskott i kommunen. Den makt som väljarna lämnar ifrån sig på valdagen hamnar hos politiker som väljer politiker som väljer politiker. Makten hamnar allt längre bort från väljarna hos vilka makten i en demokrati hör hemma.
Vi har alla ett oavvisligt ansvar för att våra gemensamma resurser används på ett sätt som kommer alla kommuninvånare till del. Att gång på gång behöva konfronteras med våra politiker och andras vettlösa sätt att handskas med nämnda resurser vill vi naturligtvis alla slippa. Undertecknad och många med mig hade naturligtvis hellre sett och kunnat skriva om en blomstrande kommun med nöjda medborgare. Dessvärre ser inte verkligheten i vår kommun ut så.
Våra lokala mediers insändarsidor är som undertecknad ser det viktiga demokratiska mötesplatser där alla kan komma till tals. Undertecknad och många med mig har en önskan om att papperstidningen Norra Skåne från och med nu och fram till valet utökar sin insändarsida.

Svar direkt: Norra Skåne utökar inför varje val utrymmet för insändarna. Så kommer att ske även inför kommande val. Exakt när vi ökar utrymmet har vi inte bestämt ännu.
Tiggarna och rörligheten
n Såg att signaturen “Marie” den 10 februari i NSk reflekterade över tiggarna eller EU-migranterna som tydligen är den politiskt korrekta benämningen. Det står givetvis signaturen “Marie” fritt att husa, serva samt försörja nämnda grupp.
Jag däremot har lite annat synsätt.
Den verksamhet nämnda grupp bedriver får anses vara i strid med EU-regelverket avseende den fria rörligheten (2004/38/EG, artikel 7). Grundidén är att rörligheten ska avse arbetssökande och max 3 månader.
Bosättningarna är illegala och ska rimligen hanteras därefter. Allt annat är anarki.
Huruvida flertalet medborgare vill ha tiggare som inslag i det offentliga rummet är ju en diskussion som sker fortlöpande. Jag vet min, och många andras, åsikt i den frågan. Att lösa världens sociala och ekonomiska orättvisor genom att flytta dem till Sverige blir en grannlaga uppgift för signaturen “Marie” och dennes åsiktsfränder.
Att avslutningsvis försöka förstärka sina argument med att dra paralleller till 1940-talets händelser är ett vanligt grepp i dagens debatt. Jag anser dock att det är oseriöst att försöka klistra epitet som härstammar från den tiden på den som har annan syn på denna fråga än signaturen “Marie”.
Härsket valfläsk
n Ja, vad är valfläsk egentligen? Är det den storartade höjningen på pensionerna som “sossarna” stått för? I så fall har fläsket reda härsknat.
Under ett valår, dyker alla partier upp med möjliga och omöjliga förslag på förbättringar för sina presumtiva väljare. Detta kan nog räknas som valfläsk och har aldrig följts upp efter valet.
Nej, kommunpolitiker låt oss väljare få kloka förslag att ta ställning till inför höstens val.
Citerar till slut Frans G Bengtsson: “Man kan aldrig kräva full rättvisa men väl hoppas att orättvisorna ska fördelas rättvist”

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar