– Våra åtgärder har effekt och måste få verka på sikt, menar Maria Nyman Stjärnskog.

”Nu ser vi effekterna av åtgärderna”

Hässleholm De senaste tio åren har sjukvården dragits med en tung ryggsäck av underskott. Nu har trenden vänt, tack vare åtgärder, som det rödgröna styret har gjort.

Det menar Maria Nyman Stjärnskog (S) ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.
‑ Vi har redan flaggat för att vi har mer verksamhet än vad vår budget medger. Under vår tid vid makten har vi vidtagit ekonomiska åtgärder på alla nivåer och tagit fram handlingsplaner för att få ner kostnaderna. Underskottet har minskat med hälften vid ingången av 2018 jämfört med samma tid förra året. Det betyder inte att allt är bra, vi behöver fortsätta att arbeta för att minska underskottet genom de handlingsplaner vi har satt upp.

I december hade kostnadsutvecklingen sjunkit till minus 1,9 procent i Kryh.
– Det visar att våra åtgärder har gett resultat samtidigt som vi kan upprätthålla en bra vård för patienterna. Vi har minskat personalkostnaderna med bland annat naturliga avgångar och mindre inhyrning av personal. e planer som finns ligger fast, fortsätter Maria Nyman Stjärnskog.
Hon vill inte pressa verksamheten med ytterligare åtgärder, som alliansen efterlyser i sin kritik
– Jag hoppas att den positiva trenden håller i sig. En ny ledningsstruktur med sjukhuschefer placerade på alla sjukhus i Skåne håller på att genomföras. De ger närmare kontakt mellan chefen och personalen med snabbare och effektivare beslut i verksamheten.

Maria Nyman Stjärnskog delar inte alliansen hårda kritik mot styrets sätta att sköta ekonomin.
– Det är deras uppgift att hitta fel och opponera, men deras trovärdighet minskar när de anklagar oss för problem som vi faktiskt håller på att hantera och vi nu börjar se positiva effekter av.

Inriktningen på verksamheten är större än de pengar som regionfullmäktige har anslagit till Kryh.
– Så har det varit ända sedan Kryh bildades för fyra år sedan. Det ekonomiska gapet är lägre i år mot i fjor, men vi har inte nått hela vägen fram, säger Anders Lundin, ekonomichef i Kryh.
Kryh behöver sänka kostnaderna med 125 miljoner kronor för att klara årets budget. Det motsvarar tre procent av den totala omslutningen på cirka fem miljarder kronor.
– Kostnadsutvecklingen har sänkts från sex procent i början på förra året till 1,8 procent i januari. Ska vi klara årets mål måste vi har ner kostnaderna till lite under noll procent i år. Ligger vi kvar på 1,8 procent gör vi ett underskott, förklarar Anders Lundin.
Det handlar om att minska kostymen samtidigt som allt fler människor söker vård och läkemedelskostnaderna för nya effektiva mediciner ökar.
– Vi har fortsatta kostnadsproblem, säger Anders Lundin.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar