De äldres hemlöshet måste komma i fokus

Rikta uppmärksamheten mot äldres hemlöshet
I Sverige finns det över 34 000 hemlösa och fyra procent av dessa är över 65 års åldern. Fyra procent som lever utan förutsättningarna att ha möjlighet till att kunna ändra så de får en trygg framtid. Ökar detta din känsla till en trygg framtid när du blir äldre och inkapabel till arbete?
Vi tycker att alla borde få möjlighet att få den trygghet de behöver oavsett åldern och den situation som de sitter i. Det är många äldre som inte har råd att spara under sin livstid, vilket gör att de blir svårt att hålla kvar sitt boende, när man går i pension. Vi tycker att man borde bygga fler boenden eller använda oss av de tomma lokalerna, som faktiskt finns i Hässleholm, för att kunna ge alla en chans till ett bättre liv. När vi blir äldre, försämras vår hälsa.

Vi får kroniska sjukdomar som vi inte kan bekämpa ensamma och utan vård. Vi blir mer sårbara och orkar inte av lika mycket som de yngre människorna. De som är hemlösa måste ständigt röra på sig för att hålla värmen uppe, och de
får inte heller stanna på samma plats under en längre period. Är man då hemlös under ens äldre stadium i livet, så klarar man inte av kylan och att utföra de fysiska aktiviteterna för att hålla kroppstemperaturen uppe, vilket accelererar livets slutskede. Med tanken på att siffran av hemlöshet är så hög i Sverige, så kan man undra varför vi ska prioritera de äldre.
När det ändå bara är fyra procent av dem som är hemlösa? Varför inte fokusera på barnen eller barnfamiljerna? Enligt socialstyrelsen finns det en lag som lyder “Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden”.

Vilket innebär att de redan har en lag som skyddar dem, men det har inte de äldre. Precis som alla tävlingar så finns det en start och ett mål, därför måste vi börja någonstans för att nå vårt mål.
Vi elever på vårdlinjen möter ofta äldre människor som har tak över huvudet och människor runt omkring sig, men ändå mår psykiskt dåligt över många bekymmer. Som slutskedet, ensamhet och sjukdomar.

Kan du tänka dig då hur de skulle känna sig om de inte hade en trygg plats, med människor runt omkring dig, och vård när dem behöver det. Tänk dig att behöva dö ensam ute på gatan, dold från samhället. Åldrandet kan inte stoppas men det kan hemlösheten!
Vård- och Omsorgs elever på Jacobsskolan i Hässleolm.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar