Om attt behandla folk lika

Ursäkta en gråhårig gräsrot som betalat kommunalskatt i Hässleholms kommun under mer än halva livet. Skojar kommunstyrelsens arbetsutskott med oss?
Har de välutbildade (och sannolikt rätt välbetalda) tjänstemännen i Kommunhuset, och de (tämligen) välarvoderade politikerna i kommunledningen blivit lurade?
Har de tecknat avtal om köp (med våra gemensamma skattemedel) av ett företag utan att någon kontrollerat vilka avtal det köpta företaget har ingått? Kan sådana affärer göras på lösa boliner?

Givetvis avser jag affären mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Network. Fyra samfällighetsföreningar med sammanlagt omkring 170 hushåll hade avtal om fiberinstallation som skulle varit klar för ganska många månader sedan. Kommunen (som köpare av Hässleholm Network) övertog givetvis ansvaret för det i samband med köpet. Och nu har ksau (ensidigt) beslutat att de avtalen tänker man inte följa. Som skäl anges likabehandlingsprincipen. (Alla kommunens invånare ska behandlas lika).
Men hur rimmar det med samfälligheternas situation. Villaägare i ett vanligt villaområde får (till exempel) gatorna asfalterade och snöröjda genom kommunens försorg.
I Ljungdala byar (som är den samfällighet jag bäst känner till) får vi själva bekosta asfaltering, underhåll av ledningsnätet för vatten, avlopp och värme, lekplatser, snöröjning och gräsklippning med mera.

Tänker Hässleholms kommun fortsättningsvis ta hand om de kostnaderna?
För det ligger väl i begreppet likabehandlingsprincipen? Eller? ”Skämtar mig någon aprilo”?

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar