Han höll kontakt med sina vänner

Som tidigare meddelats har Joacim ”Jocke” Svensson, Fjärlöv, avlidit i en ålder av 52 år.
Korgar och motorcyklar var Joacims stora intressen, på senare år också släktforskning.
Med noggrannhet och precision framställde han sina korgar. Han gjorde produkten ensam; valde ut trädet i skogen och blötlade det, som något uttryckte det ”från ax till limpa”.
För ett par veckor sedan sa han att han hade så många beställningar att han inte visste hur tiden skulle räcka till.
Själv har jag en vacker bricka här på bordet, som Joacim tillverkat. Det är ett värdefullt minne för mig.
Han var mycket intressera av göingebygdens historia. Fast han tidigt flyttade från Lönsboda till Hässleholm, så släppte han inte kontakten med hembygden.
Han hälsade ofta på sin farfar, vilken tog honom med sig ut i byarna bland vänner och bekanta. Redan då märktes det vilken uppmärksam lyssnare han var. Jag var en av dessa vänner, vilken jag har haft stor glädje av.
Joacim sa att han ville hålla kontakten med sina äldre vänner så länge de fanns. Inte kunde jag ana att han skulle gå före oss.
Vi talades ofta vid per telefon om personer och händelser som Joacim hade uppmärksammat och då ville han veta om det var något jag också kände till. Han fick mig verkligen att glömma min höga ålder.
Det senaste projektet vi hade, var att identifiera personer på ”Bilderna från förr” i Lönsboda. Vi hade rett ut en hel del, men vi hade mer kvar …
Jag deltar varmt och innerligt i Marys och Helénes stora sorg.