Stig Lundström vice ordförande i LRF Skåne.
Kron- och dovhjortar måste få skyddsjagas i Skåne, anser en rad organisationer och protesterar mot regeringens beslut att undanta Skåne från skyddsjakten. ARKIVBILD

Hjortstammen måste minskas radikalt

TÅGARÖD Stig Lundström, vice ordförande i LRF Skåne, och med i Snapphanebygdens skogsbruksområde, är minst sagt upprörd över regeringens beslut att Skåne ska undantas från den utökade skyddsjakten på kron- och dovhjort.

En protestskrivelse, undertecknad av LRF Skåne, Skåne-Blekinge Jordägarförbund, Skånes Arrendatorsförening, Södra skogsägarnas ekonomiska förening, Skogsutveckling Syd AB och Skåneskogens Utvecklings AB, har skickats till regeringen.

Regeringen meddelade i november 2017 att de fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen gällande jakt på kron- och dovhjort, vilket innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under peiroden 1 juli till den 15 april.
Men beslutet innebär också att Skåne ska undantas eftersom Skåne län, enligt regeringen, ”har en välfungerande förvaltning, samt Gotland, som saknar kronhjort ska undantas från den utökade skyddsjakten”.
Stig Lundström tar sig för pannan.
– Ett helt verklighetsfrånvändande beslut som kan innebära stora negativa konsekvenser för Skåne, konstaterar han.

Hjortstammen, förklarar han, har en okontrollerad tillväxt i Skåne, så även i de norra delarna.
– De är så illa på vissa ställen att dovhjortskalvar svälter ihjäl. Eller är digt små. Betet räcker långt ifrån åt alla. Det här är en riktigt dålig förvaltning av viltstammar.
– Både kron- och dovhjorten är på stark frammarsch på många ställen i Skåne.
– 1965 sköts det 3 500 klövvilt i Skåne och 2016/2017 sköts det 43 000.

Hela norra Skåne har ett ansvar för viltstammen där älgen ska vara prio ett, menar Stig Lundström.
– Fortsätter utvecklingen så kommer älgstammen att trängas ut av de arter som nu kommer underifrån. Maten räcker inte till alla som situationen är idag.

”De skador dessa båda vilt orsakar lokalt, är alltifrån acceptabla till mycket omfattande, gränsande till katastrofala”, heter det bland annat i skrivelsen som ställts till regeringen genom statsrådet Sven-Eric Bucht.
Slutklämmen i skrivelsen lyder: ”Om Skåne län inte får tillgång till den nu beslutade skyddsjaktmöjligheten, innebär det att regeringen gör bedömningen att det är viktigare att kunna se mycket hjort i det skånska landskapet än att värna dess förmåga att medverka till att producera svenska livsmedel och förnybar råvara som kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

– Jag hoppas verkligen att de lyssnar på oss och omprövar sitt beslut, säger Stig Lundström.
– Vi är mycket bekymrade över situationen som vi anser håller på att gå oss ur händerna.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar