Fredagen den 2 mars hålls begravningen över Anna Rydhé, Hässleholm, som blev 89 år gammal. PRIVAT BILD

Hon värnade om sin familj

Som tidigare meddelats har Anna Rydhé, Hässleholm, avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är maken Richard Rydhé, sonen Håkan med maka Marie, barnbarnet Oscar med maka Emma och deras barn Liam, Dante och Selma, barnbarnet Alexander med maka Louice och deras barn Noah och Theo samt barnbarnet Niclas.

Anna Rydhé på Kaptensgården i Hässleholm, har fått flytta till sitt himmelska hem.
Hon var född den 1 december 1928 i Hamneda, Kronobergs län och hon blev frälst i unga år. Den 27 maj 1945 döptes hon i Filadelfiaförsamlingen i Ljungby. Till Filadelfiaförsamlingen i Hässleholm kom hon den 3 december 1955.
Anna växte upp i ett hem där det var tio syskon, Anna var tvilling. Tidigt i livet träffade hon Richard. De bodde båda i Hamneda och döptes samtidigt.
1952 vigdes paret och med åren fick de sonen Håkan och flera barnbarn och barnbarns barn.

Anna började sitt yrkesliv i ett bageri i Hamneda. Det blev affärslivet hon kom att ägna sig åt, hon arbetade som affärsbiträde i Ljungby och även i Taberg. I Jönköping övertog hon en mjölkaffär, som hon drev.
1955 flyttade Anna och Richard till Hässleholm och gick med i Filadelfiaförsamlingen, som Pingstförsamlingen hette då. Församlingen betydde mycket för Anna och hon var troget med på gudstjänsterna och hon var engagerad i olika praktiska uppgifter, alltid mjukt och försynt.
I Hässleholm arbetade Anna Rydhé på Televerket. Annas makes affärsverksamhet växte och bredde ut sig och så småningom övergick Anna till att arbeta i den.

I mån av tid intresserade hon sig för handarbete och porslinsmålning.
Tillsammans med maken gjorde hon många och långa resor och hon kom ihåg orter, platser och episoder som hon gärna återberättade.
Annas största och djupaste intresse var dock familjen, som hon värnade om och hon gladde sig mycket över sina barnbarn med familjer.
Anna hade en god hälsa men de sista åren avtog krafterna och sedan våren 2017 har hon bott på Kaptensgården.
Anna blev allt svagare och tröttare. Onsdagen den 7 februari somnade hon in lugnt och stilla. Hon hade nått målet för sitt livs resa. Hon är hemma hos Jesus.

En älskad maka, mamma, svärmor och farmor har lämnat de sina. Saknaden är stor, men mest kännbar för den närmaste familjen. Det är en stor förlust att mista sin livskamrat, den man har levt med i 65 år. Anna lämnar ett stort tomrum efter sig!
Vi som församling deltar i saknade efter Anna. Vi tackar Gud för det hon betytt för Guds verk.