Stölder från skånska lantbruk har ökat

På landet Stölderna från de skånska lantbruken har ökat under den senaste tioårsperioden. När det gäller maskinstölder är det oftast professionella ligor som ligger bakom och stöldgodset hamnar nästan uteslutande utomlands.

Tre av tio lantbrukare drabbas av någon form av brott under en tvåårsperiod. Och under de senaste åren tycks brottsligheten ha tilltagit. Stöld av diesel och växtskyddsmedel är fortfarande bland de vanligaste stölderna, men på Länsförsäkringar Skåne har man märkt av ett trendbrott.

– Vi har haft en kraftig nedgång vad gäller stöld av växtskyddsmedel 2017 jämfört med 2016. Samtidigt har stölderna av gps-utrustning tagit fart och det är en typ av stöld där det egentligen bara finns ett råd att ge: ta med dig utrustningen och lås in den, säger Malcolm Göthe, utredningsinspektör på Länsförsäkringar.
Statistiken visar att Länsförsäkringars lantbrukskunder i Skåne drabbas allt hårdare av stölder. Siffrorna för 2017 är fortfarande under bearbetning, men trenden dessförinnan har varit tydlig och det finns inget som tyder på en nedgång under fjolåret. 2006 registrerades stölder värda drygt 1,8 miljoner kronor, medan motsvarande siffra 2016 var närmare 11 miljoner kronor.
– Dessvärre är det ganska sällsynt att de här brotten klaras upp. Det händer ju att vi påträffar ett antal stulna maskiner utomlands som vi kan föra tillbaka, men i övrigt är det ganska ovanligt. Polisen kör som regel inte ut på de här ärendena och har därför sällan några spår säkrade. Och vi från försäkringsbolaget får inte lov att vidta några polisiära åtgärder, berättar Malcolm Göthe.

Årligen blir runt 20 traktorer eller lantbruksmaskiner stulna i Skåne. Enligt Malcolm Göthe utförs de här stölderna vanligen av mycket välorganiserade ligor som för ut maskiner ur landet för försäljning.
– Det krävs en mycket avancerad logistik för att genomföra de här brotten. Det är närmast att jämföra med ett företag, med olika personer knutna som har olika kompetens och uppgifter. Någon ska stjäla, någon ska köra och någon ska organisera utförsel och behöver kontakter i hamnen eller i något transportföretag. Det är en stor apparat.
Historiskt sett har lantbrukets maskiner också varit mycket enkla att stjäla. Därför kräver Länsförsäkringar från och med april 2017 startspärr i nyköpta traktorer och vissa andra fordon som är värda mer än 500 000 kronor.
Hur morgondagens brottslighet kommer se ut är det givetvis ingen som vet. Men Malcolm Göthe tror att mer fokus kommer riktas mot teknik.
– Det är först på senare år som lantbruken har genomgått en teknisk utveckling och det innebär samtidigt att man blir mer sårbar. Min gissning är att brott som riktar sig mot teknik kommer bli vanligare än stöld av exempelvis diesel och växtskydd.