Foto: TT

Helt ny djurskyddslag på gång

Regeringen har beslutat att införa en helt ny djurskyddslag. Den nya lagen beräknas träda i kraft i april 2019 och ersätter då den gamla djurskyddslagen som har hunnit bli 30 år gammal.

Den nya lagen kommer lägga större vikt vid djurens behov att utföra vissa beteenden. En djurhållare kommer bland annat bli skyldig att förebygga beteendestörningar och inte bara åtgärda dem.

En rad förändringar införs också avseende djurförbud. De nya reglerna ska enligt Regeringen vara mer proportionerliga och nyanserade och innebär bland annat att en djurägare som får djurförbud får möjlighet att söka omprövning.