Släpet krossades och delar kastades iväg hundratals meter från platsen. Nu planeras bommar vid plankorsningen. Stefan Olofson/Arkiv

Bommar sätts upp vid korsning

åraslöv Det saknas bommar vid plankorsningen i Åraslöv där en traktor med två släp kolliderade med ett Pågatåg i januari förra året.

Vagnen klövs på mitten och tåget fick skador i front och underrede.
I Trafikverkets utredningsrapport om olyckan framgår att bommar ska sättas upp vid plankorsningen, enligt åtgärdsplanen 2019-2020.
Tåget avgick från Kristianstad klockan 10.04. Några minuter senare körde tåget ur en högerkurva 800 meter från plankorsningen Åraslöv med en hastighet av 160 km
Samtidigt närmade sig en traktor med två släp plankorsningen på höger sida av järnvägen i tågets färdriktning, körde upp på plankorsningen men hann inte över innan tåget var framme.

Grusgropsvägen som korsar järnvägen vid plankorsningen är en enskild väg, som i dag trafikeras av flera fordon. Enligt tågförarens vittnesmål såg denne en traktor närma sig en bra bit innan och insåg att traktorn inte skulle stanna före plankorsningen. Tågföraren började därför signalera och nödbromsa, och lämnade sedan förarhytten.
Traktorföraren säger att han stannat 50-75 meter från spåret, lyssnat och tittat åt båda riktningarna och därefter korsat järnvägen. Väl uppe på spåret såg han tåget och gasade för att hinna över.
Några av de tio passagerarna i tåget klagade över mindre åkommor, efter kollisionen.

För att förebygga olyckor har plankorsningen utrustats med en enkel ljussignal och markägaren har kompletterat plankorsningen med en grind som ska vara låst med ett kombinationslås. Tanken är att grinden normalt ska vara stängd. Varför grinden var öppen vid olyckan är oklart.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar