Foto: TT

Efter mordbranden: nota på 6,7 miljoner

hässleholm Kostnadskalkylen för sanering och återställande av det utbrända garaget på Norra station är klar. Inte helt oväntat ser det ut att bli en dyr affär och bestämmer man sig för att installera sprinklers kan den totala kostnaden landa på tio miljoner kronor.

Redan i ett tidigt skede stod det klart att mordbranden i parkeringsgaraget på Norra station skulle få stora kostnader som konsekvens. För kommunens del beräknas slutnotan preliminärt landa på över sex miljoner.
– Vi har fått ihop sammanräkningen och för kommunens del är det 6,7 miljoner. Det är alltså bara kommunens kostnader och utöver det är det fastighetsägaren Kunskapsporten, hyresgästerna ovanför och de enskilda bilägarna som får betala för sina skador, förklarar Tobias Oscarsson, avdelningschef på tekniska förvaltningen.

De 6,7 miljoner som kommunen räknar med innefattar saneringsarbete för 650 000 kronor, renovering för cirka fem miljoner och 700 000 kronor i bland annat förlorade p-intäkter.
När det gäller den största utgiften, renoveringsarbetet, är det till exempel nya elkablar, ny ventilation, innertak, brandlarm och armaturer som ska komma på plats.
Men kostnaden kan komma att växa ytterligare. Tekniska förvaltningen äskar nämligen medel för att kunna installera sprinklers i garaget som ska förebygga framtida bränder.
Får äskandet tummen upp av politiken tillkommer runt tre miljoner.
– Vi har kommit fram till ungefär vad det skulle kosta, mellan tre och 3,5 miljoner, och lämnat in ett äskande om investeringsmedel. Nu är det upp till våra politiker att bestämma, men generellt sett tror jag att det finns en förståelse för att detta behövs.

Fortfarande räknar man med att garaget står klart i sommar.
– Prognosen ligger kvar. Peab, som har entreprenaden, säger att det ska vara helt klart i början av juli. Men arbetet utförs i olika etapper och delar av garaget kommer att säkerställas tidigare än så, säger Tobias Oscarsson.

På vägen utanför, som hittills varit avstängd, kommer man inom kort att öppna ett av körfälten längs med järnvägen. Ett kommer dock vara fortsatt stängt.
– I och med att det pågår ett arbete behöver man utrymme för containrar och liknande. Man vill också förhindra att det uppstår skakningar i garaget.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar