Han skapade trygga relationer

Vår verkställande direktör Gert Mohlin har hastigt, vid 64 ålder, lämnat oss efter en kort sjukdomstid.
Nu när han inte längre finns bland oss är vi lämnade med ett stort tomrum. Gert har fullgjort en viktig funktion i våra företag, men framför allt känner vi en saknad efter den varme gode trygge arbetskamrat han var för oss.
Gert och Klas vänskap började på sent 1970-tal och år 2000 började Gert sin anställning hos oss. Hans insatser för företagen präglades alltigenom av hans gedigna personlighet, hans breda kunskaper, engagemang och säkra omdöme.
Genom åren har han haft stor betydelse i åkerinäringen, som utsatts för många prövningar under senare år.

Utmaningarna kom att inspirera Gerts iniativförmåga och ledde bland annat till omorganisation av åkeriet för att klara konkurrensen.
År 2005 bildades Kivik express AB, som kom att kraftigt utvecklas och i dag bedriver en omfattande verksamhet inom flytt och magasinering samt möbeltransport, såväl inom som utanför Sverige.

Gert kände ett djupt ansvar för det familjeföretag han arbetade i och vars ledning han tillhörde.
Han visade en osviklig rättrådighet och sökte och fann möjligheter i stället för att fokusera de problem som åkerinäringen under senare tid varit hårt pressad av.
Hans fingertoppskänsla, analysförmåga och ekonomiska kunnande har lett till att Klas Hansson åkeri AB och Kivik express AB klarat sig väl genom krisperioden i landet.
Gerts ansvar för företagen visades i de många kundrelationer han ständigt stod i. Med sin hederliga och vänliga personlighet skapade han goda och återkommande trygga relationer.
Omutligt och rättrådigt höll han alltid våra företags fanor högt och visade alltid en stor aktsamhet om kundens bästa.
Vi tänker på Gert med stor tacksamhet för alla hans insatser och sörjer hans alltför tidiga bortgång. Vår vardag har blivit fattigare och vi kan inte förstå att vår käre Gert inte finns hos oss längre, men han kommer alltid att finnas kvar i våra varma tankar.
I saknaden tänker vi på hustrun Anneli och sönerna Anders och Ola med sina familjer.

×