Har sett tokigheter komma och gå

Jag har varit med inom politiken i Hässleholm i snart fyra mandatperioder. Jag har sett tokigheter komma, men också många bra saker har gjorts. Det som jag har reagerat mest på, är att man 9 gånger av 10, inte lyssnar på varandra. När jag i min första mandatperiod satt i fritidsnämnden, satt jag med i oppositionen. Då kom det förslag från majoriteten, som vi/jag hade synpunkter på. I många fall, så höll majoriteten med på att detta var bra förslag och synpunkter, men man gjorde inte något åt detta. Man kunde exempelvis tagit en koll på detta och dragit det en runda till. Några saker fick man sedan göra om, för man skulle driva igenom detta till varje pris, med konsekvensen att allt blev dyrare. Hade man tittat på saken en gång till, så hade man kunnat undvika fördyrande kostnader. Detta att förfarande har sedan fortsatt i de åren jag har varit med i politiken, oavsett vem det är som har haft majoriteten i kommunen. Jag är inte oskyldig själv utan har varit med och röstat igenom saker, med den kunskapen jag hade då, som jag inte hade gjort idag. Man får då inte vara så principtyngd, så att man inte kan riva upp dåliga beslut. Nu står vi inför ett beslut om en ny Översiktsplan, ÖVP och jag hoppas att lyssnar på alla synpunkter som kommer in. Man skriver t.ex. så här i inledningen:

I det här dokumentet skapar vi tillsammans en gemensam bild av vilken stad vi vill ha i framtiden. Att gemensamt enas kring de mål och strategier som ska gälla ger en tydlighet för alla som på olika sätt kommer i kontakt med, eller berörs av, vad som händer i Hässleholms stad. Även om detta dokument tar sikte på en framtid längre bort i tiden, är det samtidigt den karta vi navigerar efter, i både små och stora beslut, kring stadens utveckling redan idag.
Denna framtidsplan ger oss också större möjligheter till ett proaktivt arbetssätt för både politiker och tjänstemän. Den hjälper invånare och företagare att se möjligheter i vår stad och göra val efter sina egna behov.
Lite längre fram i dokumentet står följande:
Processen att ta fram en översiktsplan eller fördjupning ger möjligheter att diskutera och väga olika intressen mot varandra och därigenom landa i en gemensam målbild och gemensamma strategier för att nå målbilden.
Jag hoppas att tjänstemän och politiker följer detta och tittar på all synpunkter, vänder på alla stenar och tar detta till sig, för kommunens och kommuninvånarnas bästa och inte gör partipolitik av detta eller kör efter någon egen agenda. Viktigt att man har en öppen dialog och inte hastar igenom ett beslut.
Det jobbar många människor på kommunhuset, vars kompetens man bör använda, annars vet jag inte vad de gör där?
Förhoppningsvis blir det en bra ÖVP, som leder Hässleholms Kommun framåt. Detta är ett viktigt dokument inför framtiden. Det måste bli rätt, så att man sen inte skall behöva koppla in en massa konsulter, för att rätta till eventuellt. fel och misstag.
Mikael Björklund

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar