MP ödelägger landsbygden

Jag hoppas att så många människor som möjligt har lagt märke till miljöpartiets mål när det gäller transporter i allmänhet och transporter utanför storstadsområdena i synnerhet.
Målet som språkröret Isabella Lövin så tydligt har uttalat: ”Efter 2030 ska det vara förbjudet att sälja bensin och diesel”. Ett annat uttalande lyder: ”Vi har lagt fast 2030 som ett rimligt slutdatum”. Med det avser hon tillgång till bensin och diesel. Om detta blir verklighet kommer en mycket stor del av befolkningen som bor på landsbygden tvingas flytta till storstadsområdena. Många har bilen som enda realistiska transportmedel. Dessa blir då obrukbara. Bilen ska inte förbjudas invänder säkert många. Det finns ju elbilar och bilar för alternativt bränsle. Det är hundratusentals familjer som inte har någon hjälp av detta. Regeringen subventionerar miljöbilar, som kostar från 350 000 kronor och uppåt, med 40 000 kr men det hjälper inte alla dem vanligen byter upp sig genom att skaffa en något nyare, men fortfarande begagnad bil, för en betydligt lägre kostnad.

Men det är inte bara personbilar som drabbas. Massor av traktorer och entreprenadmaskiner måste skrotas långt innan det är ekonomiskt försvarbart. Men tekniken går snabbt framåt invänder någon igen. Ja det gör den men den genomsnittliga livslängden för personbilar är över 15 år och många maskiner används betydligt längre.
Det betyder att vi redan för ett par år sedan skulle slutat att köpa bensin och dieseldrivna fordon.

Miljöpartister har alltid varit kända för sina obefintliga kunskaper i ekonomi. Nu visar det sig tydligt att de också struntar i människor som bor utanför kollektivtrafikens räckvidd.
Min uppmaning kan bara bli, rösta absolut inte på miljöpartiet om ni vill bo kvar på kvar på landsbygden!

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar