Vad händer med vårt centrum. Benny Söderberg är oroad och kritisk. FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV

Vad är det om händer i Hässleholms city

Vad är det som händer i Hässleholms city?
Mängder av parkeringsplatser i gatuplan har tagits bort och centrum har i praktiken stängts igen för biltrafik.
Följden av detta har blivit att tillgängligheten till centrum är mycket sämre och därmed att färre människor kommer dit för att handla, vara, roa sig. Affärer och företag flyttar ut från centrum – nu senast Systembolaget – med direkt hänvisning till den dåliga tillgängligheten. Vad är det beslutsfattarna inte förstår? Förstår de inte att tar man bort en parkeringsplats så blir det en person färre som kan parkera? Förstår de inte att hässleholmarna, oavsett partitillhörighet vågar jag påstå, vill ha ett levande centrum? Utan en levande stadskärna och ett bra företagsklimat kommer färre att vilja vara här, handla, flytta hit.

Följden blir tomma butikslokaler, tomma gator i city och färre jobb till våra unga. Marknaden är redan tuff för småföretagare och fysiska butiker på grund av konkurrensen från näthandeln. Det blir dödsstöten för många små som kämpar om dessutom kommunen sätter käppar i hjulen. Som kommuninvånare och väljare räknar man med att de politiker man valt ska fatta kloka beslut i invånarnas intressen.

Man ska som enskild inte behöva hålla reda på alla beslut som fattas i kommunhuset för att man inte litar på de folkvalda. Behöver vi kanske införa direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor (som centrumombyggnaden) i Hässleholm? Någon sa ”ge detta tid; låt det sätta sig”. Förstår inte vederbörande att ger man folk sämre möjligheter att ta sig in till stan så kommer färre människor att komma?
En dålig stadsplanering idag är fortfarande dålig imorgon – och dessutom med förödande konsekvenser.

Istället: gör om och gör rätt! Rätta till den kaosartade trafiksituationen vid stationen och bygg om för förbättrade p-möjligheter i gatuplan innan det är för sent!

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar