Kristdemokraterna i Osby vill tacka alla dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg), förskolepersonal och föräldrar som varje dag, i ur och skur, tar hand om våra och andras barn. Ni gör ett fantastiskt arbete! De första åren i livet är helt avgörande för barnets framtid. Under barnens första år krävs det extra mycket närhet, kärlek och omsorg för att barnen ska kunna utvecklas positivt både fysiskt och psykiskt. Studier visar att de första åren är avgörande för barnens framtid. Därför anser kristdemokraterna att det är oerhört viktigt med en trygg och rätt omsorg som är anpassad för varje barn.

Vi vill speciellt rikta vår tacksamhet till Osby kommuns dagbarnvårdare för det fantastiska arbete de utför. Att som förälder kunna ha den möjligheten att lämna barnen till ett hem, en trygg lugn miljö, med endast några få barn i olika åldrar, är en möjlighet vi vill rekommendera fler föräldrar att prova. Dagbarnvårdare är ett fantastiskt alternativ! Sorgligt nog träffar vi föräldrar som inte känner till att det finns alternativ i barnomsorgen, en del tror att dagbarnvårdare har försvunnit. En gång i tiden hade Osby ett 20-tal dagbarnvårdare, nu är de endast ett fåtal, men Dagbarnvårdarna har inte försvunnit, sannerligen inte i Osby. Om efterfrågan blir större vill vi arbeta för att verksamheten återigen ska få möjlighet att växa i kommunen.

Vi kristdemokrater vill verka för en barnomsorg med flera alternativ. Vår önskan är att ge ytterligare valmöjligheter, ett av våra mål är att kunna återinföra en generösare barnomsorgspeng, där du som förälder har möjligheten att stanna hemma med dina egna barn en längre tid.

Barnen är vår framtid, trygga barn blir trygga vuxna!

Maria Owiredu

Kristdemokraterna i Osby

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar