Bristande jämställdhet
n 8 mars är det internationella kvinnodagen och då aktualiseras jämställdhetsfrågor genom inlägg i massmedierna. Tyvärr är det så att trots ansträngningar från samhället för att män och kvinnor skall behandlas lika så märks tydliga brister på flera områden.
Sjukvården är ett sådant område där rapporter från socialstyrelsen visat att män genomsnittligt fått bättre bemötande och tillgång till behandlingar. Vidare har det visat sig att läkemedel ibland skrivs ut till kvinnor på otillräckliga grunder. Det kan handla exempelvis om överutskrivning av psykofarmaka.
Dessa skillnader visar på hur viktigt det är att lyfta fram ett jämställdhetsperspektiv inom hälso- och sjukvården. Personalen behöver utbildas och forskning skall ske på ett sådant sätt att både kvinnor och män får ett bemötande som innebär rättvisa och rätt anpassade vårdinsatser till alla.
Slutsatsen är att en ojämlik behandling av kvinnor och män som drabbas av ohälsa och sjukdom inte skall få förekomma i dagens samhälle.
Lars-Ivar Ericson (C)
Rädda stan snabbt
n”Låt oss lösa situationen med en trevlig ton” skriver Lena Wallentheim.
Det verkar som i detta valår alla skor sig och vill spara poäng i valrörelsen när jag läser NSk.
Lena W. Gör något konkret snabbt. Plocka bort cykelbanan på Järnvägsgatan så att bilarna kan köra där. Och låt oss få en tio minuter med laglig rätt att parkera för hämta och lämna folk vid tåget!
Jag fruktar för att snart händer det de allvarlig olycka, kanske en dödsolycka.
Tänk på alla utombys boende kommuninvånare som kör in i Hässleholm och är osäkra i innan omgörningen.
Nu ska de möta poliser som ska bötfälla dem för de kör fel och inte vet hur de ska ta sig ur stan. Av förskräckelse flyr de hellre än illa fäkta.
För det andra varför hjälpa systembolaget att stanna kvar i gallerian? Tänk på alla de övriga affärs män och kvinnor som länge haft det mycket tufft med en hög hyra och mindre och mindre folk som kör till centrum Hässleholm för att handla. Politiker ni borde hjälpa dem med hyran så de får lite pengar själva att leva av när de betalt de anställda.
Flera jag hört säger Hässleholm är ingen stad vi kan handla i. Bättre att köra till Kristianstad. Helsingborg eller varför inte Malmö!
Gör en enkel och fråga affärsmännen i Hässleholm hur det minskat det sista året med kunder?
Håller det på så här är det katastrof, Säger många!! Politiker gör något snart. Samla er!
Hemskt läkarlotteri
n Läser ofta om hur det felbedöms på vårdcentralerna runt om i landet, där det många gånger är med dödlig utgång. Jag upplever att det beror många gånger på hur engagerad läkarna är när man söker. Har varit hos båda sorterna. Var sist hos en väldigt normchalant AT-läkare som tittade på mej som något katten släpat in och bagatelliserade mitt besök. Även min man behandlades med normchalans och nekades remiss till specialist, för att hon visste minsann att det inte var något att utreda vidare, där med basta!! Sökte själv specialist och det fanns verkligen en orsak till symtomen! Som sagt det är ett lotteri vem man kommer till och ibland plötsligt händer det! Övrig vårdpersonal är ofta mycket kompetenta och duktiga!

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar