Botanist fyller 70

75 år fyller den 7 mars botanisten Arne Strid, Danmark.
Han är specialist bland annat på Greklands flora, som han studerat i mer än 50 år.
Arne Strid växte upp i Ry, som ligger mellan Sörbytorp och Gumlösa. Han gick i Sörby skola från årskurs 1 till 6.
Han tog sin studentexamen vid läroverket i Kristianstad och därefter blev det studier i botanik, kemi och genetik vid Lunds universitet. Hans doktorand handlade om en experimentell studie för utvecklingen av en grupp växter i Egeiska skärgården, för vilken han fick det amerikanska priset ”Jesse M Greenman”.
Redan som 30-åring blev han utnämnd till professor vid Köpenhamns universitet, en befattning han hade från 1973 till 2001.
Från 2000 till 2008 var Arne Strid chef för Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs naturhistoriska museum.
Från 2011 är han emeritusprofessor vid Berlin-Dahlems botaniska trädgård och botaniska museum, från 2015 vid universitetet i Patras, Grekland och från 2017 vid National and Kapodistrian University of Athens. Han är också emeritusprofessor vid Lunds universitet och Köpenhamns universitet.
Arne Strid har namngivit nya växtarter i Grekland, Turkiet, Australien och Sydafrika. Han har författat många texter som exempelvis Vilda Blommor av Mount Olympus (1980), Greklands bergsflora, volym 1-2 (1986, 1991) Flora Hellenica: Gymnospermae till Caryphyllaceae (1997), Flora Hellenica; Nymphaeaceae till Platanaceae (2002) och Atlas av Egeisk flora (2016)
Han är medlem av Det kongelige danske videskabernes selskab, Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund, Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och polska vetenskapsakademin.
Han har fått ta emot flera utmärkelser som Linnémedaljen i guld från Fysiografiska sällskapet.
Hustrun heter Barbro Jende Strid, biolog från Lund och tillsammans har de två döttrar.