Arkivild.

Kalkbrytning till högsta instans

IGNABERGA Det är Davids kamp mot Goliat. En Ignabergabo har nu fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen, där han hoppas få rätt mot länsstyrelsen och Nordkalk.

Ignabergabon är missnöjd med länstyrelsens tillsyn av vattenverksamheten vid Ignaberga kalkbrott. Han ser ett samband mellan Nordkalks höjning av vattennivån i brottet och översvämningarna av markerna runtomkring.

Mark- och miljödomstolen har redan prövat frågan och gett Nordkalk rätt.
Ignabergabon menar dock att domstolen inte haft korrekta uppgifter att basera sin dom på. Han har nämligen på egen hand anlitat ett mätföretag som visar helt andra siffror än Nordkalks.
Ignabergabon yrkar att domstolen ska pröva om bolaget ska behöva söka tillstånd för att leda bort grundvatten när kalk bryts i täkten. Dessutom vill han att bolaget ska tvingas utreda konsekvenserna av att upphöra med grundvattenbortledningen innan pumpning upphör och att markägarna ska informeras om bolagets planerade åtgärder.

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp alla fall men kan ge prövningstillstånd bland annat om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande eller om fallet kan tänkas bli prejudicerande.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar