Vi får inte förlora fler kvinnliga företagare

Entreprenörskap bland kvinnor har fallit sedan 2013. Samtidigt riskerar den negativa debatten rörande begränsningar av vinstuttag inom vård- och omsorgsbranscherna att hämma kvinnors företagande. Politikerna måste bidra till bättre möjligheter att växa och utvecklas som företag och företagare i stället för att skapa osäkerhet kring lönsamheten och verksamhetens villkor.
Framför allt beror detta på en dramatisk nedgång av företagandet inom tjänstebranscher som vård och omsorg samt hushållsnära ”Rut-tjänster”, det vill säga branscher där en stor andel kvinnor jobbar och driver företag. Det är också branscher som har drabbats av en infekterad samhällsdebatt kring tillståndsprövning och vinster. Utvecklingen visar att attityderna från politiker och myndigheter därmed har en stor påverkan på företagandet.

Cirka 14 procent av Sveriges kvinnor driver företag och 7 procent har företagandet som huvudsyssla. Av landets företag drivs i dag en tredjedel av kvinnor, en andel som ökat något under senare år. Ökningen har skett framförallt inom utbildning och kultur, samt vård och omsorg. Runt 54 procent av företagsledarna inom vård och omsorg är kvinnor, vilket kan jämföras med näringslivet där motsvarande siffra är 29 procent.
Dessa personalintensiva tjänstebranscher kännetecknas också av ett stort omvandlingstryck till följd av ny teknik och friare verksamhetsformer. Det finns därför stora möjligheter för kvinnor att i än högre grad bli framgångsrika företagare och förverkliga sina idéer inom dessa sektorer.
Bättre möjligheter och förutsättningar för kvinnors företagande är inte enbart en jämställdhetsfråga utan en fråga om att frigöra alla de resurser, innovationer och möjligheter som finns i att utveckla verksamheter, samt erbjuda varor och tjänster av hög kvalitet, genom privat företagande i alla branscher.

Centerkvinnorna vill att
politiken ska bidra till bättre möjligheter att växa och utvecklas som företag och företagare inom alla branscher i stället för att skapa osäkerhet kring lönsamheten och verksamhetens villkor.
Glimåkra–Broby Centerkvinnor

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar