Ritning på ett av de fyra huskroppar som ska byggas i kvarteret Limkokaren av Finja Prefab AB. Skiss: Från bygglovsansökan
De fyra huskroppar som ska byggas, sett från öster (överst) och från väster. Skiss: Från bygglovsansökan
Grävarbetet på fastigheten Oden 8 är avklarat. Nu väntas på bygglov. Foto: Norra Skåne/Arkiv
Tidiga skisser på kvarteret Limkokaren. Skiss: Liljewalls Arkitekter

20 nya lägenheter vid Vankivavägen

hässleholm 20 lägenheter med byggstart under våren.
Det är målet med den bygglovsansökan som Finja Prefab AB nu lämnat in till stadsbyggnadskontoret.
Platsen för lägenheterna är kvarteret Limkokaren.

Efter många år ”i träda” kan kvarteret Limkokaren åter fyllas med liv. Nu inleds arbetet med att bygga bostäder.
För en vecka sedan inleddes och slutfördes markarbetena på fastigheten Oden 8, intill Vankivavägen.
Det är här som företaget planerat för den första byggnationen i kvarteret.
– Ja, nu är vi på gång, kommenterar Gull-Britt Jonasson vd på Finja AB.

Men hon är försiktig med att uttala sig om exakt byggstart, eller när de 20 hyreslägenheterna kan stå klara. Först ska byggnadsnämnden bevilja bygglov.
De ritningar som lämnats in berättar att det rör sig om 20 nya lägenheter fördelade på fyra tvåvåningshus.
Merparten av lägenheterna blir med två sovrum och ett kombinerat kök/vardagsrum, 16 stycken.
Fyra av lägenheterna blir med ett sovrum och kombinerat kök/vardagsrum.
Lägenheterna är hälften placerade i markplan och hälften på andra våning.

Företaget har länge haft ett intresse för kvarteret Limkokaren, som avgränsas av Viaduktsgatan, Finjagatan och Vankivavägen. De första nya husen byggs mellan Vankivavägen och Limkokaregatan. Men hela kvarteret är avsett för bostäder.
Det var redan 2006 som Finja Prefab AB visade intresse för att bygga på området.
En detaljplan stod klar våren 2011 och två år senare köpte företaget den mark kommunen ägde för drygt 1,7 miljoner kronor.
Totalt är området på cirka 20 000 kvadratmeter och de första skisserna som presenterades visade att företaget också kunde tänka sig att bygga ett kombinerat flerfamiljshus/affärs- och kontorshus i hörnet Viaduktsgatan-Finjagatan.
Men när det byggs är inte sagt. Först ska lägenheterna byggas.

Historiskt har på området funnits ett limkokeri, en bilverkstad samt en reparationsverkstad för lantbruksmaskiner. ”Limkokaregatan på Norden” som området kallades förr, tillhörde stadens mest anonyma och ålderdomnliga stråk. Limkokaregatan var, och är, fortfarande en grusväg.
På området låg också ett av stadens äldsta hus. Det monterades ner och virket användes av Västra Torups hembygdsförening till hus vid deras hembygdsgård.

Lokalhistorikern Torsten Karlsson har nyligen uppmärksammat kommunen på de äldre stenmurar som finns i området, som han anser måste bevaras.
Förutom dessa stenmurar vill Torsten Karlson att villan på Viaduktgatan 3, som länge stått obebodd, också ska värnas. (Längs gatan finns tre hus byggda på 30-talet. Det mittersta är Viaduktgatan 3).
Finja AB sökte rivningslov för detta hus 2010. Byggnadsnämnden beslutade då om anstånd fram till avslutat planarbete. I antagen detaljplan nämns dessa tre villor som ”bevaransvärda” och är i illustrationer och kartor i detaljplanen ”befintliga villor”.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar