Pedagogiskt omsorg i Osby( Dagmammor)

I Osby har vi sen lång tid tillbaka kunnat erbjuda ”dagmammor” . Det har varit en omtyckt och efterfrågat omsorg som vi kunnat erbjuda.

Under de sista 10 åren har den steg för steg monterats ner: Man har skyllt på dålig efterfrågan .

Nu tycks de sista krafterna sättas in för att få bort denna omsorg i Osby tätort

Vi har fram till sommaren två dagmammor.En dagmamma slutar ( går i pension) till sommaren. Det finns föräldrar som av olika skäl vill ha denna omsorg. Men som nu är mycket oroliga för hur det skall bli.

Situationen är nu så här. Det finns 7 barn inskrivna. Flera står i kö. För några månader sedan var det ännu fler. Men p.g.a. den oklara situation, så har flera hoppat av kön. Man vill ju inte satsa på något , om man inte vet hur framtiden blir med antalet dagbarnvårdare. Om inte tjänsten tillsätts så blir det ju endast en dagbarnvårdare och då blir det ingen bra verksamhet.

Med anledning av detta, så ställde jag på sista fullmäktige, följande fråga till Barn Utbildningsnämnden ordf. Daniel Landin.

”KOMMER TJÄNSTEN SOM DAGBARNVÅRDARE ATT ÅTERBESÄTTAS I OSBY TÄTORT???”

Tyvärr fick jag inget svar. Han hänvisade till förvaltningen, och sa att det är dom som hanterar denna fråga. Mycket märkligt! Det innebär ju att förvaltningen kan besluta om att stänga en verksamhet, som funnits i flera årtionden. Jag ifrågasätter t.o.m. om nämnden har befogenheter att stänga en verksamheten, som en gång blivit antagen i fullmäktige.

Jag tycker att nämnden/förvaltningen hanterat frågan dåligt.

ATT GE SÅ OTYDLIGA BESKED ÄR JU ETT SÄTT ATT FÅ BORT EFTERFRÅGEN. Tyvärr verkar det som att nämnden/förvaltningen är ute efter detta. Jag hoppas emellertid att det inte är så och att de snabbt tar tag i frågan och så att barnfamiljer i Osby tätort även i fortsättningen skall få möjlighet att välja denna typ av barnomsorg

Roland Anvegård

KD i Osby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar