Pommeline Abrahamsson och Darya Vaseghi delar ut information till besökarna. Foto: Helén Fingalsson
Barnen har fått allt större rättigheter i samhället. Här presenterar elever i klass 5 på T4 Montessoriskola föreläsare som pratar om bland annat Barnkonventionen. Foto: Helén Fingalsson

Barnen allt mer i fokus

Barn är inte barn utan små människor och de ska behandlas med respekt. Ungefär så kan man sammanfatta barns allt större rätt i samhället.

– Det är mycket bråk på morgonen.
– Jag minns när farmor och farfar besökte oss och de luktade alkohol.
– Min mormor är snäll och bryr sig jättemycket om mig.
– Vår familj trivs med varandra, har roligt och är lite konstig.
– Vår familj brukar dansa med varandra på kvällarna, men ibland blir vi trötta på varandra.
– Min mamma är jättesnäll och tröstar mig när jag är ledsen. Även när jag är hos min pappa kan jag ringa henne.
– Ibland kommer föräldrarna från ett annat land och får inte träffa sina barn.
– Jag har haft en hjärntumör, så jag fick åka till sjukhus.

Barnens röster fyllde Röda Salongen på Kulturhuset under onsdagseftermiddagen.
Barn från årskurs 5 på T4 Montessoriskola var värdar för dagen. De delade ut broschyrer och presenterade en rad föreläsare.
Ämnet för dagen var Barnkonventionen och hur den ska bli levande hos oss i Sverige.
En av initiativtagarna var Tina Strömberg som är enhetschef inom barn- och ungdomssupporten i Hässleholm.
Hon berättade om hur man genomfört föräldrakurser i både Hässleholm, Bjärnum, Tyringe och Sösdala och om det stora intresset. Där har man arbetat med teman som likvärdighet och samarbete, självkänsla och självförtroende, ansvar samt gränser.
En av föreläsarna var Titti Mattsson som jobbar som professor inom den juridiska fakulteten på Lunds universitet.
Hon berättar att just barnperspektivet är en ganska ny företeelse om man tittar bakåt i tiden.
Först var det familjen som bestämde helt över barnen och då var det framför allt mannen som var familjens överhuvud.
Därefter började samhället att få en betydande roll när det gällde barnen.
– Ta till exempel när barnen skulle ammas var fjärde timme även om de skrek av hunger, påpekar Titti Mattsson.
Nästa steg blev fokus på föräldrars rättigheter. Det kunde handla exempelvis om missbrukande föräldrar som fick behålla sina barn trots en dålig hemmiljö. Detta för att inte ”straffa” föräldrarna ytterligare.
Under senare tid har fokus i stället hamnat på barnen och deras rättigheter.

Enligt Titti Mattsson går utvecklingen alltmer mot att barn har rätt att dels få begriplig information och dels få rätt att ha sitt ord med när beslut ska fattas.
Förändringen pågår även inom domstolsväsendet.
Idag är Barmkonventionen ratificerad i 196 stater. Bland dessa stater finns Sverige, men dock inte USA. Att konventionen är ratificerad innebär att den är juridiskt bindande.
Planen är att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige från och med 2020.
Det är ett förslag som varit ute på remiss och mött en hel del motstånd. En del anser att lagen redan idag tar tillräcklig hänsyn till barnen. En del röster anser att paragraferna är för allmänt hållna och utformade så att de inte passar i enskilda fall. Man tror även att de kan komma att kollidera med andra lagar.