Nya rutiner har tagits fram för hur det ska hållas rent på kommunens vårdboenden, men de boende får liksom hemtjänsttagarna nöja sig med att även framöver få städat en gång var tredje vecka – om inte särskilda skäl finns. Foto: JÖRGEN JOHANSSON/ARKIV

Fortsatt städning bara var tredje vecka

HÄSSLEHOLM Smutsvärden tusentals gånger över det godkända, bristande rutiner och kisslukt i badrum.
Efter miljökontorets hälsoskyddstillsyn på kommunens vårdhem har nu omsorgsnämnden tagit fram rutiner för att åtgärda bristerna.

Det är fortsatt städning var tredje vecka som gäller, generellt.
– Ansvarig enhetschef tar beslut om särskilda skäl finns för ökad frekvens, skriver enhetscheferna i dokumentet.

Miljökontoret som under 2016-2017 besökte alla kommunens 21 vårdboenden och på flera av dem fann brister, ifrågasatte bland annat varför städningen dragits ned till var tredje vecka. Där undrade man också om omsorgsnämnden hade gjort någon riskanalys efter beslutet att dra ner på frekvensen.
Svaret som ges är nej – någon riskanalys har inte gjorts, enligt verksamhetschefen Maria Elfblad.
– Flera av Sveriges kommuner har valt att ha denna ambitionsnivå, både inom särskild boendeform och i hemtjänst, skriver hon.
Då ”speciella behov” uppstår av att städa oftare är det upp till enhetschefen att bedöma det rimliga i detta. Vikten av att kontinuerligt göra en individuell bedömning har förtydligats.

Flera av de brister som uppdagades berörde ansvarfördelningen mellan omsorgsnämnden, fastighetsägaren (i de flesta fall Hässlehem) och tekniska förvaltningen.
Det handlade om kontroll och förebyggande av legionella, ventilationskontroller, städrutiner och ansvar.
Nu har två gemensamma rutiner tagits fram: en för städning och en för tvätthantering.
I städrutinen slås bland annat fast att vanliga papperskorgar inte är någon förvaring för använda inkontinenshjälpmedel och kateterpåsar, utan att sådana ska läggas i en soppåse som knyts ihop och kastas i en sopsäck.
Med tvätten handlar det bland annat om att plocka bort det grövsta med papper och skölja av innan det läggs i tvättpåsen, och i tvättstugan separera ren tvätt från smutsig.

Tillsynen pekade också på att det behövdes förbättringar i utemiljön kring kommunens äldreboenden. Där förs en dialog med fastighetsägarna, men enligt omsorgsförvaltningen måste önskemålen värderas i förhållande till andra prioriteringar.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar