Olavi Olsson i Hembygdsföreningen tyckte att platsen vid Första Aven skulle hela Amelies torg först, men han är nöjd med att det blev Amelies plats. Foto: Stefan Olofson

Hembygdsföreningen föreslog Amelies plats

Hässleholm Det dröjde till 2017 innan en kvinna fick ge namn till en framträdande plats i Hässleholm – Amelies plats. Och det är tack vare Västra Göinge Hembygdsförening.

– Vi fick en rad förslag på namn till platsen inför omgörningen av centrum framför järnvägsstationen på remiss. Stadsbyggnadskontorets förslag innehöll bara namn på gubbar. Ett förslag var Stationsplatsen, men vi tyckte att området skulle ha ett namn med lokalhistorisk anknytning, säger Olavi Olsson, ordförande i Hembygdsföreningen.

Det fanns inte något namn på kommunens lista som föll hembygdsföreningen på läppen. Olavi Olsson gick igenom listan över alla gatunamn i Hässleholm och gjorde reflektionen att det knappt finns en enda gata, eller plats som bär en kvinnas namn.
Mansnamn finns det däremot gott om.
– Hässleholm är ju inte unikt på den punkten, säger Olavi Olsson.

Hembygdsföreningen sneglade först åt att ge Piazzan framför stationen namnet ”Berns”, efter det berömda Berns Hotell på hörnan som revs för att ge plats till huset som nu bland annat innehåller Espresso House i gatuplanet.
Men efter viss eftertanke uppfattades ”Berns” som för kommersiellt. Då kom Olavi Olsson att tänka på familjen Ehrenborg, som gjorde viktiga insatser för staden och kallas för dess grundare.
– Vi hade koll på att det var Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården som en gång i tiden skänkte marken till det som blev Kyrktorget, kyrkan, Första Avenyen och det som i dag är Kyrkskolan.
Hon upplät även marken vid Första Avenyen till torghandel under 30 år.
– Vi vände oss till stadsbyggnadskontoret och föreslog ”Amelies torg”. Kommunen gillade förslaget, och det nya torget heter nu ”Amelies plats”, kommenterar Olavi Olsson.
Det är ett gott exempel på hur hembygdsföreningen kan bidra med en historisk dimension till stadsplaneringen, och i det här fallet även lyfta fram en kvinna som var viktig i stadens historia

Det finns 27 gator som är namngivna efter män i Hässleholm. Övervägande delen har fått namn efter olika yrken, men anknytning till män.
– Det var järnvägsbyggarna som hade inflytande över namngivningen på gator. Frykholm var järnvägsingenjör och fick själv en gata uppkallad efter sig, säger Olavi Olsson.
Men det finn s även ett antal gatunamn som inte har med Hässleholm alls att göra.
– Borggårdsgatan är ett exempel. Det har aldrig funnits någon borg i Hässleholm. Eller ta Väpnaregatan, som inte har något med verkligheten att göra alls. Östervärn är hämtat från Malmö. Någon vall finns inte i stan men vi har ändå en Vallgata. Stattenavägen är också ett exempel på inlåning utifrån. Sådana gator finns i Helsingborg och Lund där de har en historisk koppling, förklarar Olavi Olsson.

Olavi Olsson tycker man ska vara försiktig med namn på personer när platser och gator ska namnges.
– Det ska i så fall vara namn som är unika för platsen. Man har teman och lokala företeelser att knyta namn till. Jag tycker att vi är bättre på att namnge gator i dag är förr, säger Olavi Olsson.
Har du hittat några lokala kvinnor, som gjort avtryck och som kan ge namn till nya gator?
– Föreningen letade men kom inte på något särskilt namn. Däremot finns det kvinnor bakom kända män, som ofta hade stort inflytande på männens insatser, säger Olavi Olsson.

Om du själv fick önska fritt, vilken kvinna skulle du då ge en gata?
‑ Wilma Piil, hon var fotograf i stan en gång i tiden och tog många fina bilder. Hon övertog sin mans ateljé när han dog.Hon borde ju lyftas fram.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar