Kommunen har bra brandskydd för äldre

Hässleholm
Brandskyddet för äldre i Hässleholm är bättre än i många andra kommuner – det visar en ny kartläggning av kommunernas arbete med individanpassat brandskydd.

Nu uppmanar Brandskyddsföreningen landets kommuner att ta ansvar för att skydda de människor som är mest riskutsatta i samhället.

Enligt statistik från MSB dog 113 svenskar i bränder 2017, det högsta antalet på sju år.
Äldre och funktionshindrade är tydligt överrepresenterade, eftersom de har svårare att släcka en brand eller ta sig ut ur bostaden. Därför är det viktigt att kommunerna ger ett individanpassat stöd, men tyvärr får inte alla människor den omsorg eller det brandskydd som de behöver.

Hässleholms kommun är dock en av de kommuner som är bäst på att erbjuda individanpassat brandskydd.
Varje kommun ansvarar för att äldre invånare ska bo under trygga förhållanden. Samtidigt visar den nysläppta rapporten Trygghet och säkerhet 2017, sammanställd av SKL, att 19 av landets kommuner helt saknar ett individanpassat brandskydd.
Eftersom nationella riktlinjer saknas uppmanar Brandskyddsföreningen alla kommuner att inkludera individanpassat brandskydd i kommunala handlingsprogram, och att frågor om brandskydd ska ingå i rutinerna för biståndshandläggning.

– Antalet äldre ökar kraftigt samtidigt som samhället vill att de ska bo kvar hemma. Därför måste kommunernas räddningstjänst arbeta med riktade hembesök och ge stöd till hemtjänst och biståndshandläggare i deras arbete med brandsäkerhet, säger Lars Brodin brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar