Kvinnor manifesterar på internationella kvinnodagen förra året på Stockholms central.FOTO: TT/ARKIV

Kvinnodagen inger drömmar och hopp

Internationella Kvinnodagen – Vad har vi kvinnor för makt? Annat än att vi förbehåller oss rätten att existera.
I en av världens största demokratier helgas och fredas kor, som därmed ges en allmän och självklar fristad, medan kvinnor i alla åldrar inte törs vistas utomhus av rädsla för att skändas, ofredas och gruppvåldtas å det grövsta.

I vissa kulturer helgas matriarken, mamma, samtidigt som andra kvinnor ofredas och utnyttjas å det grövsta.
En av tre kvinnor i världen kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer (fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt).

Många länder saknar dock fortfarande – 2018 – lagstiftning när det gäller våld mot kvinnor i nära relationer!

Våld mot kvinnor är våld mot mänskliga rättigheter!
Cirka 125 länder världen över har lagar som medför bestraffning av våld i nära relationer, men, det finns drygt 600 miljoner kvinnor som lever i länder där våld i nära relationer inte betraktas som ett brott! Och, det finns fortfarande de som undrar varför vi behöver internationella kvinnodagen!

För många kvinnor innebär Internationella Kvinnodagen drömmar, förhoppningar och möjligheter.
Den inger hopp om en värld där kvinnor och flickor kan känna sig säkra, friska, utbildade, i arbete, med samma mandat och möjligheter som män.

Så länge vi behöver fira internationella kvinnodagen, betyder det att kvinnor inte har lika rättigheter som män varför det ultimata målet måste vara jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag!
I den bästa av världar är årets alla 365 dagar internationella kvinnodagar, och mansdagar!

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar