Till hösten flyttas Parkskolans elever

Osby Elever i årskurs 3 på Parkskolan ska till hösten gå i Visseltofta skola. Det beslutade barn- och skolnämnden vid sitt sammanträden i tisdags, den 6 mars. Det är lösningen på den tillfälliga bristen på klassrum i Osby.

Det handlar om de elever som läsåret 2018/2019 blir årskurs 3 på Parkskolan. De ska använda Visseltoftaskolans lokaler under ett läsår.

Året därpå blir det andra elever och klasser som får åka skolbuss till Visseltofta.
Skolbussen utgår från Parkskolan varje morgon och åker till Visseltoftaskolan och kör sedan tillbaka samma väg varje eftermiddag efter skolans slut. De barn som har fritidshemsplats på Parkskolans fritidshem kommer att ha kvar den.
Information om beslutet gick ut till vårdnadshavarna direkt efter nämndens möte på tisdagen.
De berörda vårdnadshavarna kommer kallas till ett informationsmöte på Parkskolan den 19 mars klockan 18.00-19-30. Vid det mötet medverkar personal, Parkskolans rektorer, områdeschef för grundskolan samt politiker i barn- och skolnämnden.

Bakgrunden är att elevantalet ökar på grundskolorna i Osby tätort. Från och med höstterminen 2018 behövs fler klassrum. Tillfälliga lokaler kommer att krävas för att lösa situationen kommande tre läsår. Efter den tiden beräknas den nya förskolan vara klar och då kan Solklintens moduler användas i grundskolan. Därefter ska befintliga grundskolor renoveras och anpassas och en ny högstadieskola ska byggas.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar