Var finns föräldraansvaret?

Att våldet i samhället har ökat märker vi alla av på olika sätt, inte minst i det ständiga nyhetsflödet i olika media.

På vårt årsmötet medverkade 2 representanter från Frida Kvinnojour i Hässleholm, Lotta Otterdahl och Ruth Brunner och de kunde intyga, att även våldet i nära relationer har förändrats och blivit mycket grövre och farligare.
I dessa relationer finns ofta barn som far mycket illa om de inte får hjälp. Även de är brottsoffer. Dessa barn och tyvärr många andra barn får inte chansen att växa upp i en trygg miljö och risken är stor, att de kommer att hamna i missbruk och i kriminella kretsar.

Om vi inte reagerar. Tidigt måste deras negativa miljö och otrygghet brytas.
Alla vuxna i barnets omgivning måste ta sitt ansvar, föräldrar i första hand, pedagoger på olika nivåer, socialsekreterare m.fl. Vuxna måste reagera och agera!

Vi måste visa vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Aldrig accepterar och rycka på axlarna.
Vi tror, att om man kan fånga upp dessa barn i olika former av aktiviteter så tidigt som möjligt finns det en god chans.
Att man tidigt tar tag i ”Språkvåldet” som vissa skolor gör, är föredömligt. Att man får lära sig att inte hota någon varken på nätet eller i verkligheten.

Att det inte är ok att använda våld överhuvudtaget. Det finns absolut ingen ursäkt.
Samhället måste reagera nu och föräldrarna har det största ansvaret för sina barn. Svik dem inte!
Glimåkra-Broby Centerkvinnor
Årsmötet den 21 febr.
Ingrid Johansson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar