Verksamhetschef Annelie Nilsson och medicinskt ledningsansvarig på Capio Göingekliniken är glada för utmärkelsen. – Vi inkluderar läkarstudenterna i allt arbete. Eftersom det är studenternas pris känns det extra kul. Foto: Stefan Olofson

Studenternas favorit bland Skånes kliniker

Hässleholm Läkarstudenterna vid Lunds universitet tycker att Capio Göingekliniken i Hässleholm är bäst på handledning inom läkarutbildningen i hela Skåne.

– Jag hade ingen aning om att det finns ett sådant pris och blev givetvis jätteglad när vi blev nominerade, säger Annelie Nilsson, verksamhetschef för kliniken, som är den enda privata vårdcentralen inom Region Skånes vårdval i Hässleholm.
När klinikens namn lästes upp som vinnare vid ett seminarium på Börshuset i Malmö för snart en månad sedan gick en våg av glädje genom hela kliniken.
Studenterna skriver i sin motivering att: ”Handledningen överträffade förväntningarna där oftast dubbelspecialister agerade handledare vilket gett ett mycket brett tänkesätt vid patienthandläggning, med ”allmänmedicin” som fokus. Även dagliga akutbesök på förmiddagen och bokade besök på eftermiddagen, allt med handledning, vilket gav en stor mängd av olika patienter”.

Tommy Kjellström är medicinskt ledningsansvarig på kliniken och huvudansvarig för handledning av studenterna, som gör praktik sin sista termin.
– Det roliga är att det är studenternas pris. Vi ser alla studenter som viktiga oavsett inriktning. de är ju våra potentiella medarbetare. Vi försöker alltid att involvera alla personalkategorier i handledningen för att de ska få en helhetsbild och så spar vi de ”roliga” patienterna till studenterna.
Tillgänglighet och bemötande är ledord för alla som arbetar på kliniken, betonar Annelie Nilsson.

– Vårt uppdrag från våra ägare är att hålla hög kvalitet hela tiden. Gör vi ett bra arbete med patienterna så gör vi också rätt. Det pågår en ständig diskussion om olika kvalitetsaspekter med doktorerna regelbundet, förklarar Annelie Nilsson.
Kliniken har sjuksköterskor som är särskilt knutna till patienter med olika sjukdomskategorier.
– Det gäller bland annat demens, diabetes och hypertoni. Vi går ständigt igenom våra patienter och försöker hitta de som sticker ut. Det kan gälla återbesök, som inte har gjorts, medicinering och annan behandling, säger Tommy Kjellström.
Den 27 augusti öppnar Capio Göingekliniken en särskild äldremottagning.
– Vi ska skicka ut en förfrågan till alla våra patienter över 75 år om de vill vill komma till ett informationsmöte den 25 maj. Då får de möjlighet att ta med sig önskemål och frågor, säger Annelie Nilsson.
Telefontillgängligheten står i fokus. Femton timmar i veckan finns en direkttelefon, utan en massa tillval, där uppringaren får prata med en sköterska direkt.

Capio Göingekliniken har 7 700 listade patienter. Det finns fyra specialistläkare varav två är allmänspecialister och två med specialitet inom invärtes och lunga. Utöver dessa finns en allmänläkare.
– AT-läkarna stannar ett halvår hos oss innan de går vidare. Kontinuiteten är oerhört viktig för patienter och personal. Det gör att vi kan arbeta upp rutiner, som håller över tid och kan utvecklas, förklarar Tommy Kjellström.
Han och Annelie Nilsson betonar att de inte är konkurrenter till regionens vårdcentraler i området.

Och den omdiskuterade vinstaspekten?
– Den kommer patienter och skattebetalare till godo genom att vi kan ge en bra vård och utveckla den Vinst är inte vårt primära mål, betonar båda.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar