I Sverige går det alltid att höja skatten

Sverige är ett land präglat av höga skatter, där socialdemokratin nästan alltid har fått styra och sätta normen för hur mycket skatt som är rimligt att kräva in. Skatt på skatt på skatt har varit Socialdemokraternas melodi för att bekosta en hög välfärd utan vidare tanke på varifrån pengarna kommer, och vem de faktiskt tillhör.
Naturligtvis kan man rent praktiskt alltid höja skatten, alltid kräva in mer från de rika men det är dags att borgerligheten sätter ned en tydligare ideologisk fot i skattediskussionen. Att socialdemokraternas syn på pengar som något som till syvende och sist alltid tillhör staten är föga förvånande, men det är ändå frustrerande att borgerligheten inte erbjuder en tydligare skatteideologisk motpol.
Även om vänstern alltför ofta går ut med att de vill höja skatten så saknas det en ideologisk diskussion i Sverige gällande skattehöjningar. Det handlar inte huruvida vi har råd eller inte, utan om vi borde. Ulf Kristerssons uttalande om att ingen ska skatta mer än halva sin inkomst är välkommet men fortfarande behöver borgerligheten argumentera för varför det är fel att så stor del av den förvärvade inkomsten går till statskassan. Fortfarande är det alltför många väljare som tror att hög skatt är lika med hög välfärd, och oavsett om man stämplar sig själv som liberal eller konservativ borde synen på staten och skattemedel vara densamma. Borgerligheten kan inte vänta på ytterligare ett vänsterutspel om skatter innan de säger att det är fel utan borde oftare förklara varför skatten inte borde höjas.
Skattepengar är inte en aldrig sinande kassako. En socialistisk syn på skatt har präglat Sverige i decennier. Inför valet är det dags att liberala och konservativa i än större utsträckning tar den ideologiska debatten om varför skatt rent ideologiskt är rätt och viktigt, istället för att köpa vänsterns idé om att skattehöjningar behövs för en hög välfärd.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar