Trycker på för bygge till äldre i Tyringe

TYRINGE
Byalaget och två pensionärsorganisationer i Tyringe vill se att någon form av seniorboende, för äldre som inte behöver så mycket stöd, byggs på orten.
Man ser gärna att ett sådant boende byggs på Göingetorget i Tyringe.
Nu begär man hjälp av kommunen att skynda på byggandet.

I ett brev till kommunstyrelsen redogör Jan Göransson, Gunilla Zadig, Bo Anders Friberg och Monica Ero från Byalaget samt Berit Pålsson PRO och Gunnar Bengtsson SPF, för samtal som fördes med kommunledningen i slutet av förra året.
Då framfördes det stora behov av boende för äldre som finns i Tyringe.
Det är boenden för äldre ”som ännu inte är så dåliga att de behöver ett särskilt boende men som känner att den egna villan blir en belastning”, skriver man.

Denna form av boende kallas mellanboende och är liktydigt med anpassat boende eller senior- och trygghetsboende.
Byalaget och de båda pensionärsorganisationerna menar att en lämplig plats för ett sådant boende är Göingetorget i byn.
En plats som är central, nära till livsmedelsaffär, apotek och vårdcentral och också nära till pågatågsstationen.
De menar vidare att det är mycket viktigt att en byggnation i Tyringe gör att äldre inte behöver flytta från orten där man redan har sitt sociala liv.

I brevet till kommunstyrelsen berättar föreningarna att kontakter redan har gjorts med tjänstemän inom de kommunala förvaltningarna och med en intresserade byggare.
”Vi uppfattade att vår information togs emot med intresse och förståelse av alla deltagande politiker och det enda som behövdes var att någon byggare tog kontakt med ansvariga tjänstemän”, skriver man vidare i brevet till kommunstyrelsen och tillägger att det finns två intresserade byggare som redan tagit kontakt med kommunen.
Men Byalaget och föreningarnas representanter konstaterar nu att man mötts av totalt ointresse av ansvariga tjänstemän, och att man därför åter tar kontakt med kommunledningen i hopp om att denna ska trycka på.

”Så att önskad planändring med mera görs snarast så man inte ytterligare fördröjer den ytterst angelägna byggnationen av mellanboende i Tyringe. Denna begäran stöds av Tyringe Byalag, Tyringe PRO och Tyringe SPF, och har alltså ett brett stöd hos befolkningen”, avslutas brevet till kommunstyrelsen, samtidigt som man önskar ett svar inom en månad.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar