En kostsam inkompetens

I en förtjänstfull granskning har Sydsvenska Dagbladet tittat på hur Malmö stad lägger miljontals kronor på att köpa ut anställda som missköter sina tjänster eller som inte fungerar på posten. Enligt tidningen rör det sig om 499 personer som kostat 125 miljoner kronor. Stadsjuristen Hans-Henrik Helldahl säger att det i de här fallen rör sig om allvarlig misskötsamhet. På så sätt är det bra att individen inte får ha tjänsten kvar: Malmö är en stad med många utmaningar. Rätt person på rätt plats behövs.
Tanken var aldrig att Malmö stad skulle ersätta personalpolitik med en full penningpung. Så varför har det blivit så? Och varför verkar inte Malmö stad se det som ett större problem? Kostnaderna har dessutom ökat, inte minskat.
I några enstaka fall har samma individ fått köpas ut två gånger för dyra pengar. Den som rekryterade henom en andra gång säger sig ha varit omedveten om att hen köpts ut tidigare och därför varit olämplig för tjänsten. Detta trots att det fanns väl dokumenterat, enligt Sydsvenskan. I det ena fallet har rekryteraren dessutom genom referenser fått intrycket att den tidigare uppsagde skulle vara ett bra val, trots att ett antal interna referenser hade sagt motsatsen. Det är svårt att förstå hur det blir så.

Med så många anställda som i Malmö stad är det inte konstigt att det ibland blir fel och det går sannolikt inte att föra register över vem som sparkas eller köps ut på ett lagligt sätt.
Säg att det är rekryterarna övermäktigt att ta till sig all information. Då måste de få stöd och hjälp. Någonstans finns det brister i rekryteringsprocessen: annars skulle det framgå under arbetet med att göra en bakgrundskoll att personen man vill rekrytera inte bara varit anställd tidigare utan också fått gå en gång tidigare.

För skattebetalarna finns ett antal orosmoment efter granskningen: dels att rekryteringsprocessen inte fungerar. Det måste uppenbarligen till en ökad självrannsakan inom organisationen. Malmö stad verkar inte tillräckligt bekymrade över att det går till så här i nuläget, eftersom kostnaderna ökar.
Att man handskas ovarsamt med skattepengar, som man får hävda att de gör om de lägger så här mycket på avgångsvederlag istället för att försöka laga det som uppenbarligen är trasigt i systemet, är alltid allvarligt.

Kanske är det än mer oroande att stadens anställda inte vill uppge sitt namn till tidningen när de talar om dessa missförhållanden, eller menar att kulturen på arbetsplatsen och inom organisationen inte tillåter kritik av ledningen utan repressalier. Om något händer som är allvarligare än slöseri med skattepengar bådar detta illa för möjligheten, och framför allt villigheten, till visselblåsande.

Malmö stads personaldirektör säger som kommentar till Sydsvenskans granskning att de ibland konstaterar att någonting inte är bra och att man då får köpa ut en anställd om det saknas andra, arbetsrättsliga möjligheter. Även skattebetalarna kan konstatera att något inte är bra.
Malmö stad måste skaffa sig ett makroperspektiv och en översikt över sin egen verksamhet som arbetsgivare.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar