Region Skåne har redan förvaltningar på Medicon Village, där Astra Zeneca fanns före nedläggningen. Nu ska all it-verksamhet samlas där. Arkivbild
Birte Sandberg är nominerad till regionråd tillsammans med Annette Linander.

Hela IT-verksamheten centraliseras till Lund

Skåne Region Skåne tänker samlokalisera hela it-verksamheten till Lund med totalt 150 tjänster och ett stort antal konsulter. Men Centern slår bakut och vägrar gå med på centraliseringen.

Det hänger samman med genomförandet av det nya sammanhållna journalsystemet, SDV – sammanhållen Digital Vårdmiljö, som är en viktig del i regionens digitala strategi.
Avdelningen för digitalisering och IT bildades för ett år sedan och 120 medarbetare kom över från Medicinsk service.
Därefter har avdelningen förstärkts och nu jobbar cirka 140 personer, samt ett stort antal konsulter med att bemanna verksamheten. I år tillkommer ytterligare tio tjänster och på sik
De flesta tjänsterna är lokaliserade till Lund, där de är utspridda på tre olika platser.
Det finns även ett mindre antal medarbetare inom avdelningen, som sitter i Kristianstad och Helsingborg.
Det finns inte tillräckligt med arbetsplatser för konsulterna, vilket beskrivs som undermåligt.

På tisdagen ska regionstyrelsen besluta om att lokalisera alla tjänster till Lund, för att få en sammanhållen och effektiv it-verksamhet. Det krävs större lokaler på en plats där alla kan mötas och dra nytta av varandras kunskaper.
Nu reagerar Centern i Region Skåne mot att Lund får hela kakan och de övriga delarna av Skåne blir en vit fläck.
– Varför ska alla 150 platserna hamna i Lund? frågar sig Birte Sandberg, gruppledare för Centern i Region Skåne.
Hon tänker yrka återremiss av ärendet för att undersöka om det går att behålla och kanske utöka it-tjänsterna där de redan finns i nordost och nordväst.
– Får vi inte gehör för det så tänker jag kräva att frågan behandlas i regionstyrelsen. Nu är det ett tjänstemannaförslag som har tagits fram av regiondirektören. Förvisso på uppdrag av politikerna, men eftersom ärendet ska ses i ett vidare perspektiv med en ökad centralisering av tjänster till Lund och Malmö, är det viktigt att vi får en diskussion om detta, säger Birte Sandberg.
Hon tycker att ärendet är principiellt viktigt.
– Förslaget bygger på att anställda som inte bor i Lund ska bussas till Medicon Village i stan. Varför kan inte de pendla som alla andra måste göra till arbetsplatser på andra håll i länet? Jag ser inga hinder mot att tjänster lokaliseras till Bromölla, eller Kristianstad, för att ta några exempel.

Enligt regiondirektör Alf Jönsson och Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, är det viktigt att SDV, som är i stort behov av lokaler, kan sitta tillsammans med övriga avdelningar för digitalisering och it.
Det främjar ledning och styrning, projekt, säkerhet och drift, skriver de i förslaget till beslutet.

Liberalernas gruppledare, Gilbert Tribo (L) tycker att samlokaliseringen till Lund är bra.
– I dag är personalen utspridda i Lund och i Kristianstad och Helsingborg är det bara ett fåtal som arbetar. Det är inte fel att låta Lund ta över allt. Ibland är det bättre att ha allt på ett ställe för att vara kreativ.
De övriga allianspartierna har inte haft något att erinra mot förslaget heller.
I dag kostar verksamheten 7,8 miljoner. Med de utökade lokalerna inklusive SDV-programmet blir kostnaden 14,6 miljoner. på Medicon Village.
Å andra sidan blir hyresavtalen på Medicon Village lägre.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar