Hästvedaborna bänkade sig för att diskutera lödningar på hur 100 jobb som försvinner ska kunna ersättas. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
– Ett mörkt moln över Hästveda. Så beskriver Alf Månsson effekterna av att Hilding Anders lägger ner.
Robin Gustavsson vill heller kalla den nya gruppen för en framtidsgrupp för Hästveda.
Rödgröna laget: Arne Persson (C), Lena Wallentheim (S), Per-Åke Purk (V) och Hans-Göran Hansson (MP).

Krav på krisgrupp för nya jobb till byn

HÄSTVEDA En krisgrupp för att skapa 100 nya jobb som ersättning för de som försvinner när Hilding Anders lägger ned.

Det kravet ställde Hästveda intresseförening på dialogmötet med kommunpolitikerna i Hantverksgården på måndagskvällen.
– Det är en mörk skugga som kommit över Hästveda. 40 jobb försvinner och tidigare har Hilding Anders dragit ner med 60 personer. Det handlar om 100 arbetstillfällen, om det hade hänt i Hässleholm, i proportion till befolkningen, motsvarar det att 1 000 arbetstillfällen försvinner, resonerade Alf Månsson.

Han fick också med sig politikerna på sitt förslag, alla lovade att ta med sig förslaget och diskutera saken vidare.
– Fast det vore positivare och kalla de en framtidsgrupp för Hästveda, påpekade Robin Gustavsson (KD).
Gott om Hästvedabor hade tagit sig till Hantverksgården för att får höra politikerna svara på en rad frågor om Hästveda, som det fått skickade till sig i förväg. De deltagande politikerna var Ernst Herslow (FV), Patrik Jönsson (SD), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M), Arne Persson (C), Lena Wallentheim (C), Per-Åke Purk (V) och Hans-Göran Hansson (MP).
Frågorna handlade bland annat om bostadsbyggande, viadukten och brännande aktuellt för dagen, industrimark.
Här påpekade Alf Månsson att det inte finns tillräckligt med fungerande, bra industrimark.
– Det finns ett område vi väg 23, vid grillen som är kommunens. Gör i ordning det till industriområde, föreslog Alf Månsson.
Men så enkelt är det inte, enligt politikerna.
– Det måste först göras en översiktsplan för hur marken i Hästveda ska användas, förklarade Hans-Göran Hansson (MP) med flera.

Svaret fick Alf Månsson att ytterligare inskärpa allvaret i situationen för Hästveda, just med tanke på att Hilding Anders lämnar.
– Vi kan inte sitta och vänta på planer i fler år, gör ett initiativärende och lyft frågan. Det här är allvar, vi kan inte sitta i långa processer, det är nu det krävs politiska initiativ, sa Månson.
Per-Åke Purk (V) svarade med att det helt enkelt inte går.
– Det måste finnas en plan, det är en process och det är så det fungerar, konstaterade han.
Alf Månsson påminde också om att politikerna inför valet 2014 lovat att det skulle bli en översiktsplan (för hur marken ska användas) för Hästveda före 2018. Någon sådan finns inte.
– Vi har inte ens hunnit färdigt med den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm och varför det blivit så finns det många orsaker till, förklarade Hans-Göran Hansson.
Alf Månsson tog åter till orda.
– Nu är det snart val igen, ni måste faktiskt kliva fram om vi ska tro på er inför valet sa Månsson.
Under kvällen diskuterades också varför Hässlehem inte bygger i Hästveda, trots att det enligt intresseföreningen råder bostadsbrist i byn.
– Vi ska ha möte med Hässlehem i april och då ska vi ta upp bland annat den frågan, lovade Lars Johnsson (M).

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar