Arkivbild: TT

Osbyföretag stäms på 400 000 kronor

Osby Olyckan inträffade i mars 2016.

Det är Åklagarmyndigheten, riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, som yrkar på att tingsrätten ska ålägga företaget att betala en företagsbot på 400 000 kronor på grund av brott mot bland annat arbetsmiljölagen.
Norra Skåne skrev om olyckan den 1 april 2016. Olyckan inträffade den 21 mars 2016 då en av de anställda skulle justera ett anhåll i en tapp/kuttermaskin. Han kom då i kontakt med med rörliga maskindelar, en tappkutter, och fastnade med höger arm i kuttern och skadade armen. Skadan var så allvarlig att han tvingades amputera höger arm ovanför armbågen.
På uppdrag av polisen gjorde Arbetsmiljöverket samma dag som olyckan inträffade en inspektion hos företaget.

Efter inspektionen kom myndigheten fram till att den maskin där olyckan inträffade saknar skydd som förhindrar kontakt med rörliga maskindelar. Därför krävdes i ett beslut att företaget ser till att rörliga maskindelar inte utgör någon risk för den som använder maskinen. Senast den 20 juni 2016 skulle det vara åtgärdat.
En utredning under ledning av åklagare tillsattes. Misstanken gällde arbetsmiljöbrott.

Under utredningen har förhör hållits med målsäganden, företrädaren för företaget, vittnen/arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket som dels var på plats olycksdagen den 21 mars, dels vid tidigare inspektioner 2007, 2010 och 2011.

Kammaråklagare Christer Forssman skriver i stämningsansökan att den som varit anställd i bolaget med ansvar för arbetsmiljön har av oaktsamhet åsidosatt vad som står i arbetsmiljölagen om förebyggande av ohälsa och olycksfall och därigenom av oaktsamhet orsakat skadan.

Där står också att oaktsamheten består i att en fullgod riskbedömning av tapp/kuttermaskinen och arbetsmomentet med att justera anhållet inte gjorts. Samt att tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall vid den aktuella maskinen, exempelvis förse den med skydd eller skyddsanordning som förhindrar att man kommer i kontakt med dess rörliga delar, inte vidtagits.
Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Kammaråklagaren skriver också till Hässleholms tingsrätt att brott har begåtts av en person i ledande ställning med ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Bröderna Nilssons snickerifabrik är ett företag som drivs i tredje generationen av Tobias Nilsson, kusinen Markus Nilsson samt Christian Helm, som är ingift i släkten.
När Norra Skåne ringer upp har de inte fått någon information om åtalet.
– Vi har väntat på besked om utredningen, säger Tobias Nilsson, just nu har jag inga kommentarer till stämningsansökan.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar