Primärvården samverkar dåligt med sjukhusen och arbetsvillkoren är ansträngda. Nu ska en åtgärdsplan tas fram. Arkivbild

Primärvården ska ges ökat självstyre

skåne Den skånska primärvården samverkar dåligt med sjukvården och arbetsvillkoren är starkt ansträngda, visar en färsk utvärdering av primärvårdens organisation.
Nu ska förslag tas fram på hur den ska organiseras bäst för att fungera som det är tänkt.

Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen. Men det råder delade meningar mellan de politiska blocken om den framtida organiseringen av primärvården, som i dag är uppdelad i flera förvaltningar.
Den nya organisationen med tre sjukhusnämnder med en särskild beredning för primärvård, psykiatri och tandvård, genomfördes 2013 av den dåvarande Femklövern, som bestod av Alliansen och MP.
Syftet var att stärka primärvården genom att avlasta sjukhusvården, som står för 84 procent av all vård i Skåne.
Primärvårdens andel av vården är mycket liten jämfört med flertalet andra länder i Europa.

Anders Anells rapport är tydlig i att syftet med omorganiseringen från 2013 inte har uppnåtts men att en återgång till en samlad primärvårdsförvaltning inte löser de problem och brister, som rapporten redovisar.
Det som krävs är ökade befogenheter för verksamhetscheferna, förbättrade möjligheter att lyckas, bättre uppföljning och kunskapsstöd och starkare ansvarsutkrävning, menar Anders Anell.
‑ Det är grundläggade att samtliga delar, även de privata, i primärvården ges bättre förutsättningar. Viktigast är att ge tillräcklig finansiering samt ökade möjligheter till självstyre. Vi har en alltför tung sjukhusvård i dag, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Alliansen yrkade på att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur primärvården i egen regi ska organiseras för att bäst svara mot utredningens intentioner.
Styrets förslag, som vann, är att ta fram en strategisk åtgärdsplan för satsning och utveckling av primärvården. Det blir regiondirektörens uppdrag.

Samtidigt finns det tankar om att göra om hela sjukvårdsorganisationen.
SD vill avskaffa distriktsnämnderna, Kryh, Sund och Sus och ge primärvården en egen politisk nämnd och förvaltning.
Inom Alliansen finns sådan tankegångar också.
En arbetsgrupp med ledande politiker från samtliga partier håller på att ta fram ett förslag till en omorganisation.
‑ Det är dags att göra om och göra bättre. Samverkan mellan sjukhusvården och primärvården har inte fallit ut som vi avsåg, säger Gilbert Tribo, Liberalernas gruppledare.
Allianspartierna, förutom Centern, är inte färdiga med sina förslag ännu.
‑ Vi hoppas nå en bred politisk uppgörelse om detta, säger Birgitta Södertun, KD:s gruppledare.

Anders Anell skriver i rapporten att en omorganisering riskerar att ta flera år att genomföra och att tid därmed spills för förändringen, som måste till nu.
Alliansen är inte av den uppfattningen och menar att de förslag som Anell föreslår mycket väl kan tillämpas under tiden som en ny organisation utreds.
Det rödgröna styret har i dagsläget inget fokus på en omorganisering.
Vänsterpartiet ser gärna en primärvård i egen förvaltning och konstaterar att sjukvårdsnämnderna inte fungerar bra i dag.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar