Resecentrum. Arkivbild

Efter rapporteringen: Kommunen ställer polisen mot väggen

hässleholm Kommunledningen har nu skickat en skrivelse till Polismyndigheten Region Syd, där man vädrar sin oro kring polisbristen.
– Det upplevs som mycket negativt och frustrerande för kommunen att polisen inte levererar en godtagbar bemanning, skriver man.

Skrivelsen är undertecknad av tre kommunalråd, kommunchef samt säkerhetschef.
Man påtalar att Hässlehom de senaste åren varit drabbat av kraftigt våld som mord, skjutningar och misshandel.
”Resecentrum upplevs i dag som en mycket otrygg plats att besöka. Kommunen har också stora utmaningar med olika gängbildningar med ungdomar från olika kulturer som kräver stora förebyggande insatser”, skriver kommunledningen.

Kommunen har satsat flera miljoner kronor på fältarbetare, kostnaderna för bevakningstjästerna har dubblerats och ett tiotal miljoner kronor har satsats på säkerhetshöjande investeringar i kommunala verkamheter och byggnader.
På så sätt har man tagit ansvar för att förebygga brott och otrygghet.
”Trots kommunens goda relationen till polisen har vi tvingats konstatera att polisens bemanning sedan en tid tillbaka dessvärre inte motsvarar kommunens och kommuninvånarnas förväntningar.”
Kommunledningen säger sig vara fullt införstådd med problematiken som finns i Skåne.
”Men för den sakens skull kan inte Hässleholms kommun och dess medborgare lämnas med otillräckliga resurser.”
Kommunledningen skriver att man med brevet hoppas att polisledningen omprioriterar och bemannar Hässleholm med det antal poliser som behövs för att skapa en tryggare kommun.

Avslutningsvis ber man om svar på fem frågor:
1. Hur många områdespoliser/ bilar kommer lokalpolisområdet (före respektive efter sammanslagning med Osby) ha för samtidig yttre tjänstgöring under dygnet?
2. Kommer denna bemanning vara tillräcklig enligt er bedömning?
3. Kommer det finnas civil spaning och i så fall vilken omfattning?
4. Kommer det finnas resurser för brottsförebyggande verksamhet?
5. Hur kommer man hantera uppgifterna att man inte hinner kontrollera, undersöka eller utreda nätdrogsförsändelserna?

Norra Skåne söker Carina Persson, regionpolischef, och Hans Kjaersgaard, polisområdeschef i sydvästra Götaland (framtida Blekinge nordöstra Skåne) för kommentarer på skrivelsen.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar