Erosionen vid kusterna stoppas

Skåne Skånes stränder håller på att spolas bort. Nu vill Region Skåne ta ett samlat grepp om problemet för att motverka erosionen.

Alliansen har begärt att regionala utvecklingsnämnden ska samla berörda kommuner till ett samråd och lyfta frågan i en diskussion med staten.
Det har nämnden gått med på och ska nu vara samordnare i processen.

En ansökan har lämnats till EU:s Life program med syfte att driva ett projekt med ekosystembaserade klimatanpassade lösningar länges Skånes kust.
Besked väntas före mars månads utgång. Blir det klartecken startar projektet under 2018.
Bakom ansökan står Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen och Region Skåne.

Regionens främsta uppgift är att få loss statliga pengar till klimatanpassningen av Skånes kuster.
Ett möte planeras dessutom mellan landshövdingarna i Skåne och halland under våren.
Även Halland drabbas av havets erosion på sina kust. En regional samverkan mellan länen är därför till nytta.

Syftet är att också jobba på det nationella planet för att få pengar till de båda länen som ska användas för kunskap, övervakning, rådgivning och åtgärder mot erosionen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar