Får bygga plank och skjutbodar

hässleholm Två skjutbodar samt en nybyggnad av bullerplank får byggas vid skjutbanan på Röinge 7:3, Bultvägen 12. Det har byggnadsnämnden beslutat.

Det är kommunens tekniska förvaltning som sökt bygglov för de två skjutbodarna och bullerplanket, men inte utan vissa krav.
Skjuthallarna vid 50- och 100-metersbanorna ska utformas enligt en genomförd bullerutredning, bland annat utföras med ljudabsorberande material. Den två meter höga och 85 meter långa bullerskyddsskärmen ska placeras ovan den befintliga vallen vid 25-meterbanan. Skärmen ska vara tät och åtgärder ska vidtas för att förhindra glipor vid framtoda sättningar av vallen.
Efter uppförandet ska närfältsmätningar utföras med vapen samt en bullermätning för att kontrollera att skjutbanan innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller från skjutbanor.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar