Studenter från the Maurice J. Tobin School i Boston skapar ett mänsligt Pi Foto: Chitose Suzuki/AP/TT

Grattis på Pi-dagen

Matematik Pi-dagen firas den 14 mars varje år av människor runt om i världen, detta för att uppmärksamma talet Pi som används i många matematiska formler.

Idag är det den 14 mars, en dag som firas till ära för det närmast heliga matematiska talet Pi – πTalet som kan avrundas till 3,14 kallas också för Arkimedes konstant och representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter.

Talet är ett så kallat irrationellt tal och kan därför aldrig skrivas ut exakt. 3,14 följs av ett oändligt antal decimaler.

Cirkar 2 000 år före vår tideräkning hade så väl babylonier som egyptier approximationer av värdet som dock överträffades av Arkimedes cirka 250 år för vår tideräkning när den antike grekiske vetenskapsmannen med en geometrisk konstruktion kunde visa att värdet av π måste ligga mellan 223/71 och 22/7.

π har i populärkulturen, inte minst inom science fiction-genren fått en närmast mytisk aura. Så har universums skapare i Carl Sagans bok Kontakt, som filmats med Jodi Foster i huvudrollen, vävt in ett budskap i dess oändliga sifferserie. På albumet Aerial sjunger Kate Bush en låt som heter π där texten till stor del består av cirka 150 decimaler talet. Men dey blir fel 52 siffror in, när sjunger hon 58231 istället för 58209 – vilket naturligtvis inte gick någon lyssnare förbi …

Och idag firar vi alltså detta ikonioska tal eftersom den 14/3 med amerikansk noterin skrivs ut 3/14. Men faktum är att piapproximationsdagen, den 22 juli – 22/7 – representerar en bättre avrundning av π än 3,14. Ska man nörda loss ska man göra det ordentligt.