Rekordunderskott hotar Skånes sjukvård i år

Skåne Ekonomin i den skånska sjukvården skenar mot ett rekordunderskott på 1,4 miljarder kronor i år.
Det visar sammandraget för februari.

Resultatet efter februari är minus 107 miljoner, vilket är 238 miljoner sämre än budet.
Kostnadsutvecklingen, som pressades ner mot ett par procent i slutet på förra året har raskt stigit till 5,7 procent, vilket är förödande för ekonomin. Kostnaderna ska helst inte överstiga två procent för att budgeten ska hållas.
Med de nya siffrorna för årets inledning visar helårsprognosen ett resultat på minus 1,4 miljarder – sämre än budget.

Totalt gick Region Skåne med ett litet överskott förra året, trots att sjukvården landade på ett underskott på 1,2 miljarder. Tack vare riktade statsbidrag och andra tillskott till regionen, klarade koncernen Region Skåne att klättra över minusstrecket.

Det rödgröna styret har vidtagit flera åtgärder för att pressa kostnaderna de senaste åren. Samtidigt har budgeten utökats med flera miljarder, främst genom ökade skatteintäkter. Ett par tusen nya anställda har tillkommit sedan 2014.

Carl-Johan Sonesson (M), oppositionsledare och regionråd är bekymrad över utvecklingen:
– Underskottet riskerar att bli rekordstort, trots en mycket stor uppräkning av budgeten 2017-2018. Det finns anledning att se över organisationen. De tre stora sjukvårdsförvaltningarna Sund, Kryh och Sus skapar inga bra förutsättningar för sjukvårdens och sjukhusens ekonomi. Vi måste se över organisationen och studera om fler och mindre förvaltningar är en bättre lösning för att få kontroll över kostnaderna och effektiviteten. Den nuvarande organisationen har inte gett de effekter, som vi har hoppats.

Sjukvårdsförvaltning Sus – Skånes universitetssjukhus – omfattar de stora sjukhusen i Lund-Malmö, sjukhusen i Landskrona och Trelleborg samt primärvården i distriktet.
– Vill chefen för vårdcentralen i Svedala prata problem måste vederbörande vända sig till sjukhuschefen för Sus. Det förstår man ju att det inte gynnar vårdcentralen, menar Carl-Johan Sonesson.

Regionledningen arbetar med en översyn av vårdorganisationen. Syftet är att stärka primärvården. Det finns tankar om att skapa en egen förvaltning för primärvården.
– Moderaternas ingångsläge är att om vi har för stora förvaltningar så finns det anledning att se över det, säger Carl Johan Sonesson.
Tidningen har sökt regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) för en kommentar.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du att det är rätt att införa tiggeriförbud?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar