Karl-Erik Kruse erkänner sitt handlande som korkat.

S-toppen polisanmäld – från två håll

Svalöv Kommunfullmäktiges före detta ordförande Karl-Erik Kruse (S) har polisanmälts av både Svalövs kommun och förvaltningsrätten i Malmö.

Svalövs kommunstyrelses nybildade personalutskott hade sitt första sammanträde i går kväll och kom då fram till att polisanmäla Karl-Erik Kruse (S) som fram tills i januari i år var kommunfullmäktiges ordförande.

Anmälan gäller att Kruse under 2015, 2016 och 2017 använt kommunens bilar då han kört till Förvaltningsrätten i Malmö, där han suttit som nämndeman.
Att han använt bilarna under 2017 framkom i januari och då fick en advokat i uppdrag att utreda huruvida det förekommit även tidigare. Utredningen som den 11 mars blev färdig visar att det förekommit att Karl-Erik Kruse använt kommunens tjänstebilar i privata ärenden – närmare bestämt vid fyra tillfällen 2015 och fem tillfällen 2016.

Ett enigt personalutskott beslutade i går kväll att godkänna rapporten och att en polisanmälan mot Karl-Erik Kruse skulle upprättas avseende vad som framkommit i rapporten.
– Utredningen kunde konstatera att han använt tjänstebilarna felaktigt inte bara 2017, utan även 2015 och 2016. Och då känner vi att nästa rättsinstans får titta på detta, säger Fredrik Jönsson (C), ordförande i personalutskottet.
Advokaten har i sin utredning gjort bedömningen att en fällande dom är sannolik. Rubriceringen kan bli olovligt brukande, skriver Hedlund.
Vidare beslutade utskottet att Karl-Erik Kruse tills vidare inte får använda kommunens tjänstebilar. Man gav även i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett underlag för att kunna rikta ett eventuellt ersättningsanspråk mot Kruse för de skador han åsamkat kommunen.
– Det kan vara för drivmedel och slitage, säger Fredrik Jönsson.

Karl-Erik Kruse har polisanmälts även av förvaltningsrätten i Malmö. Detta angående att han yrkat på utbetalning av felaktiga körersättningar. Det berättar Linda Granelli, säkerhetschef på domstolen.
– Det handlar om några tusenlappar som han nu har fått betala tillbaka, säger Granelli.
Vad ärendet kommer rubriceras som, vet inte säkerhetschefen.
– Jag kan tänka mig att rubriceringen blir bedrägeri, säger hon.
Karl-Erik Kruse begärde i januari i år att bli entledigad från sitt uppdrag som nämndeman.
– Så han jobbar inte hos oss längre, säger Linda Granelli.

Läs mer: