Vi har inte misskött ekonomin, menar Henrik Fritzon,S.

S tror inte på ny omorganisering av vården

Skåne Det är inte första gången som året inleds med negativa budgetprognoser.
– De brukar inte vara så träffsäkra, säger Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande.

Det stora budgetunderskottet är givetvis inte bra och en signal om att det finns åtgärder som måste vidtas, menar han.
– Vi har vidtagit flera åtgärder för att pressa kostnaderna. Vi har effektiviserat med 600 miljoner kronor. Det har gett resultat, men samtidigt växer befolkningen och sjukvårdsbesöken ökar. Hade vi inte gjort dessa insatser hade underskottet varit betydligt större, säger Henrik Fritzon.
Flera av de åtgärder som har satts in kommer även att påverka positivt över tiden, fortsätter han.
Det finns strukturella problem i organisationen, som pressar ekonomin.
– Jag tror inte på en större omorganisering av vården, eftersom de viktigaste förändringarna redan är gjorda. Vi inför nu sjukhuschefer, som ger ett närmare ledarskap och som gör det lättare att styra verksamheterna på plats, kommenterar Henrik Fritzon.

Det rödgröna styret vill inte förekomma den pågående diskussionen om en förändring av organisationen. Det skissas på en egen förvaltning för primärvården och att de tre stora sjukvårdsförvaltningarna ska avvecklas och sorteras under en hälso- och sjukvårdsförvaltning.
Samtliga partier arbetar med den frågan och målet är att nå en bred samsyn om framtidens organisationen, som blir en uppgift för dem som styr efter regionvalet.
– Vi har strukturella utmaningar för att bli kostnadseffektivare. Vi ska inte bortse från att de fria vårdvalen redovisar ett underskott på 170 miljoner kronor. Regionen budgeterar även med lägre skatteintäkter på 100 miljoner. Det går ju bra för Skåne och förhoppningen är att skatteintäkterna ska fortsätta stiga.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du att det är rätt att införa tiggeriförbud?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar