Söker bidrag för våtmarksprojekt

Hässleholm Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att söka LONA-medel för att genomföra en förstudie för ett våtmarksprojekt vid Lillsjödal.

Lillsjödal ligger på fastigheten Horröd 1:33, strax norr om Sösdala, och ägs av stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård.
Här finns sedan 40-talet två dammar som bildades genom uppdämning av ett biflöde till Brönnestadsån.
Genom området går Skåneleden och Lillasjödal är ett populärt friluftsområde, inte minst för Sösdalaborna, som har promenadavstånd till området.
Syftet med våtmarksprojektet ör att utveckla rekreationsvärdena i Lillsjödalområdet, att reducera näringsämnen nedströms Brönnestadsån, Finjasjön samt i slutändan Östersjön.
Dessutom är målet att reducera översvämningar nedströms, bland annat i Finjasjön samt öka den biologiska mångfalden i området.
Projektet innehåller också en ny fiskväg för att möjliggöra att öring simmar uppströms i vattensystemet, anlägga ny vandringsslinga och rastplats samt att vindskydd och grillplats rustas upp vid Skåneleden.
I förstudien ska ingå projektering av dammarna, skapande av våtmarker och byggande av ny fiaskväg. Dessutom ska fiskar, musslor och groddjur inventeras.
Projektet ska genomföras i samarbete med stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknad & kompetensförvaltningen, servicekontoret i Sösdala, sociala företaget PrimaProma samt markägare.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du att det är rätt att införa tiggeriförbud?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar