Tekniska förvaltningen behöver mer folk

Hässleholm

Tekniska förvaltningen behöver 350 000 kronor för att finansiera ytterligare en tjänst som exploateringsingenjör.
Förvaltningen konstaterar att befolkningen och näringslivet i Hässleholms kommun växer och nya områden behöver kontinuerligt tas fram för att möte efterfrågan på bostäder, verksamheter och utbyggnad av infrastruktiren.
Mark- och exploateringsavdelningen har i dag fyra anställda som inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter i den takt som önskas av näringslivet, privatpersoner och kommunen. Om byggtakten hålls och även ska ökas är behovet av ny personal obestridligt, enligt förvaltningen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar