Nyanställda planarkitekten Ida Nilsson ser fram emot att jobba med nya Resecentrum söder om Tydingegatan.

Viktigt med insyn i centrumplaner

BROBY Planarkitekt Ida Nilsson har tillsammans med sina medarbetare en viktig uppgift framför sig: Att planera nya Resecentrum i Broby.
Med tanke på debatten kring centrumförnyelsen i Hässleholm och Osby. Hur tänker ni?

– Det är viktigt att alla har möjlighet att påverka och att det blir en ordentlig insyn i hela processen, säger Ida Nilsson, som nyligen tillträtt tjänsten som en av Östra Göinges planarkitekter.

Hon poängterar att det för Brobys del är viktigt att bevara den trevliga bykänslan. Själv bor hon i Hässleholm, men har åkt genom Broby många gånger och slagits av den positiva känsla som infunnit sig.
– Här ser mysigt ut med liv och rörelse i centrum med torget, kyrkan, Gästgivargården och butikerna. Helhetssynen är positiv och den tycker jag ska bevaras.
Nya resecentrum med plats för de tänkta superbussarna påverkar inte den centrumbilden.
Platsen för Resecentrum ligger söder om Tydingegatan. I dag ligger bussterminalen på den andra sidan av gatan och bussarna får köra i 90 graders vinkel flera gånger. I nya Resecentrum blir det smidigare för trafiken, men samtidigt måste det tas hänsyn till de omkringboende hyresgästerna, poängterar Ida Nilsson.
Flera gånger påpekar hon vikten av samråd och insyn.
– Vi har en potential i centrum med en fin småskalig struktur och en ambition att jobba vidare med den.
– Kommunen har hög svansföring; att vi är 15 000 stolta göingar och det måste man ju leva upp till.

Men planeringen för Resecentrum är fortfarande i sin linda. Just nu pågår förstudier till projektet, sedan ska samrådshandlingar tas fram och presenteras för alla involverade.
– Det gäller också att hitta bra sätt att nå alla, inte minst genom sociala medier, fortsätter Ida Nilsson.
– Det handlar om ett begränsat område, men ett viktigt område där det bor många människor som kan påverkas. Inget beslut får fattas över huvudet på någon. Det ska också göras juridiska prövningar mot plan – och bygglagen när det till exempel gäller ljudstörningar, eller möjlig förorenad mark.

Tidsmässigt tror Ida Nilsson att planen för Resecentrum är färdig om cirka ett år då det kan bli dags för byggstart.
Ida Nilsson nämner också Brobysjukhuset.
– Där ser det ut att behövas lite kärlek. En fantastisk miljö. Kanske det kan planeras för bostäder?
För att återgå till Hässleholm.
– Jag tror det kan bli bra där också, bara allt får sätta sig. Positivt att man satsar på centrumförnyelse.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar