En bild tagen 2011 på fastigheten Garvaren 10, där den tidigare kemtvätten låg. I dag är intilliggande cykelaffär också riven.Foto: Stefan Sandström/arkiv

Förgiftad fastighet kanske blir sanerad

Hässleholm Två giftiga platser i Skåne, den tidigare träimpregneringen i Björstorp och tidigare kemtvätten på Nygatan i Hässleholm, ska nu utredas.

Kommunen, tekniska förvaltningen, har tidigare fått bidrag från Naturvårdsverkets anslag för utredningar inom förorenade områden när det gäller Björstorp. Här har en konsult upphandlats för att göra utredningen.

Nu har länsstyrelsen, som fördelar Naturvårdsverkets årliga anslag, fördelat 800 000 kronor till en huvudstudie kring föroreningarna runt den före detta kemtvätten på Nygatan i Hässleholm (kommunen äger Garvaren 14, medan Garvaren 10 där kemtvätten låg är privatägd)
– Mycket positivt, kommenterar Jakob Ruter, mark- och exploateringschef på tekniska förvaltningen.
På fastigheten låg en kemtvätt på 50-, 60- och 70-talet. På fastigheten intill låg tidigare Hässleholms cykelaffär.
Enligt Jakob Ruter måste man också kontrollera om gifter spridit sig utanför dessa fastigheter.

Nu ska tekniska förvaltningen upphandla en konsult som kan genomföra huvudstudien, och efter det hoppas kommunen få bidrag till en sanering av tomterna.
Att marken vid kemtvätten innehöll mycket höga halter, kom som en överraskning år 2011 efter provtagningar i samband med planer på att bebygga tomten. Då upptäcktes klorerade kolväten, ämnen som betecknas som mycket farliga och misstänkt cancerframkallande.
Prover hade då tagits på flera olika ställen där kemtvätten en gång låg. Halterna av kolväten påträffades både i marken och i grundvattnet.

Högst var halterna i fastigheternas nordöstra del, som gränsar till den tomt där byggherren Krister Norén planerade ett 16-vånings höghus.

Vid denna tidpunkt försäkrade kommunens miljöchef, Sven-Inge Svensson, att de närboende inte behövde oroa sig för sin hälsa eftersom ämnena låg bundna i marken.
– Men vi varnar verkligen för att börja gräva och röra i marken. Det här måste saneras noggrant, sade han då.

Krister Norén fick lägga sina byggplaner på hyllan och kommunen och länsstyrelsen ansökte om pengar för ytterligare provtagningar.
Redan då talades det om att marken förmodligen krävde en sanering om där skulle byggas.
Nu har alltså kommunen fått 800 000 ytterligare pengar för att göra en huvudstudie av området, som bland annat ska avgöra om marken måste saneras.
En sanering kan kosta miljonbelopp och bekostas i så fall av staten.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...