Ann Heberlein är aktuell med boken ”Våldtäkt och kultur” . Hon ser ett mönster i en överrepresentation av våldtäktsmän hos män från Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. - Jag vill stävja en oroande utveckling, säger hon. Foto: TT

Hon ger ut boken om våldtäkter och kultur

Hässleholm Ann Heberleins insamling till en bok om våldtäktsstatistik stoppades av företaget Kickstarter. Genom privata donationer på över en miljon kan författaren och debattören ge ut boken ”Våldtäkt och kultur”.

Torsdag den 22 mars gästar Ann Heberlein Hässleholms Kulturhus.
– Jag har egentligen kommit överens med arrangören att prata om min tidigare bok ” Den banala godheten”, som handlar om mångkultur, integration och svenska värderingar. Det blir ju lite konstigt att prata om en bok, som inte har kommit ut ännu. Men ”Våldtäkt och kultur” berör ju ämnet också, säger Ann Heberlein.

Hon är framgångsrik etikforskare och som har doktorerat i teologi. Hon är en erkänd författare och har skrivit flera böcker på teman som hämnd, ondska, kränkningar och förlåtelse. Hon kandiderar också till riksdagen för Moderaterna och till fullmäktige i Lund,
I sommar planerar hon att ge ut sin senaste bok på Almedalsveckan. Ett inlägg i en pågående debatt om värderingsgrunder.
– Jag ska undersöka om det finns en överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott begångna mellan 2012 och 2017.
Hennes uppgift avser att analysera domar och förundersökningsprotokoll med hänsyn till de värderingar, som de anklagade männen ger uttryck för
– Hur beskriver de sitt agerande? Vilken kvinnosyn kommer till uttryck i förhören? Vilka normer och värderingar hänvisar de till? Särskilt fokus kommer att ligga på gruppvåldtäkter, eftersom jag anar en markant ökning av just denna form av sexualbrott, förklarar Ann Heberlein.
Hennes hypotes är att det till stor del är män med bakgrund i länder med en annan typ av värderingar och normer kring sexualitet och kvinnor än den svenska, som ligger bakom ökningen av våldtäkter de senaste åren.

– Våldtäkterna har ökat med 41 procent de senaste tio åren. Under samma tid har vi haft en kraftig invandring med övervikt på män. För att kunna förstå och vidta åtgärder måste vi veta vem som våldtar och varför, säger Ann Heberlein.
Hon kan se ett mönster i de domar som hon har gått igenom de senaste fem åren.
– Det finns kulturella aspekter, värderingar och alkohol inblandade. Även våldtäkter av män har ökat, säger Ann Heberlein.
För flera år sedan gjorde Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en undersökning om våldtäkter i Sverige.
– Regeringen vägrade låta BRÅ göra en uppföljande undersökning. Därför tycker jag det är angeläget att analysera våldtäktsstatistiken. Min ambition är att bidra med nödvändig kunskap för att stävja en mycket oroande utveckling, förklarar Ann Heberlein.

En undersökning av detta slag är resurskrävande. Det kostar pengar att ta fram en noggrann och vederhäftig analys.
Många domstolar lämnar bara ut papperskopior på domar och förundersökningsprotokoll, som de vill ha ersättning för och vissa domstolar kräver att akterna hämtas ut personligen.
Totalt rör det sig om fyra tusen enskilda rättsfall.
Tack vare privata donationer kan Ann Heberlein genomföra projektet.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...