När det begav sig år 2004. På den tiden var intresset stort, ett 80-tal turades om att patrullera bygden nattetid. 2018 är intresset betydligt svalare.FOTO: JÖRGEN ALSTRÖM/arkiv

Framtiden otrygg för Trygg i Bjärnum

BJÄRNUM Trygg i Bjärnum är i akut brist på förare.

– Kan vi inte få in tio, tolv förare till måste vi väcka frågan på nästa årsmöte om att lägga ner verksamheten, säger ordförande PO Bengtsson.
PO Bengtsson konstatera, att om man inte kan få in fler frivilliga blir det svårt att sköta uppdraget, att hålla koll på Bjärnum med omnejd.

Verksamheten går ut på att en patrull i bil kör runt i samhället för att observera och vara synliga, för att på så sätt förebygga kriminalitet. Men blir turerna för glesa, faller själva idén.
– Det känns besvärligt mot våra betalande som bidrar till verksamheten. Vi kör med en tredjedel vakanser i schemat och det är inte alls bra, resonerar PO Bengtsson.
Trygg i Bjärnum bildades i början av 2000-talet som en reaktion på att Bjärnum då var hårt drabbat av stölder och inbrott sedan kriminella missbrukare flyttat till samhället.

Samtidigt som polisen uppfattades som väldigt frånvarande i byn.
Bjärnumsborna organiserade sig och bildade Trygg i Bjärnum.
Den lösliga sammanslutningen blev efterhand en förening. Men nu befinner sig alltså verksamheten i kris.
Bristen på förare för att i par bemanna bilen är inget nytt. Intresset har skiftat genom åren. Men nu verkar intresset ha slagit i botten.
– Det kom bara 15 personer till årsmötet, vilket är ynkligt lite, konstaterar PO Bengtsson.
Vid mötet avtackades Per Kentner för sina 15 år som kassör i föreningen.
Medverkade gjorde även kommunpolisen Rolf Paimensalo som berättade om sitt liv som polis.

Årsmötet omvalde PO Bengtsson som ordförande för ett år.
Som ny styrelsemedlem valdes Anders Månsson (kassör) och Carina Andersson omvaldes till styrelsen och som suppleanter till dessa valdes Kerstin Kvant och Kenneth Jönsson samtliga på två år.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...